Академично ръководство


Ректор

3-3

проф.д-р Миглена Темелкова

Кабинет

216, 501

Приемно време

Понеделник – 16:00-18:00 ч.


Заместник-ректор

доц. д-р инж. Ирина Топалова – Георгиева

Кабинет

216, 1101

Приемно време

Сряда – 11:00-13:00 ч.
Четвъртък – 11:00-13:00 ч.


Декан

доц. д-р Пламен Павлов

Поща

Кабинет

203, 901

Приемно време

Понеделник – 12:00-14:00 ч.


Общо събрание – Председател
РЪКОВОДИТЕЛ НА КАТЕДРА “ МЕНИДЖМЪНТ В СЪОБЩЕНИЯТА ”

6-6

доц. д-р Ивайло Стоянов

Кабинет

205, 601

Приемно време

Понеделник – 10:00-12:00 ч.


Ръководител на катедра “Информационни технологии”

10-10

доц. д-р инж. Павлинка Радойска

Кабинет

207, 1101

Приемно време

Сряда – 10:00-12:00 ч.


Ръководител на катедра “Телекомуникации”

проф. дтн инж. Димитър Радев

Поща

Кабинет

206, 1201

Приемно време

Сряда – 16:00-18:00 ч.


Ръководител на Депратамент “Базисна подготовка”

доц. д-р Любов Илиева

Кабинет

207

Приемно време

Петък – 16:00-18:00 ч.


Помощник ректор

Емил Димитров

Кабинет

213

Телефон

0889070731

Приемно време

Вторник – 15:00-17:00 ч.