Академично ръководство


Ректор

3-3

проф.д-р Миглена Темелкова

Кабинет

214, 215

Приемно време

понеделник 16.00 – 18.00 часа / вторник 16.00 – 18.00 часа


Заместник-ректор

доц. д-р инж. Ирина Топалова – Георгиева

Кабинет

216

Приемно време

сряда и петък от 10:00 до 12:00 часа


Декан

доц. д-р Пламен Павлов

Поща

Кабинет

203

Приемно време

вторник и четвъртък от 10:00 до 12:00 часа


Общо събрание – Председател

6-6

доц. д-р Ивайло Стоянов

Кабинет

205

Приемно време

Понеделник и вторник от 10:00 до 12:00 часа


Контролен съвет – Председател

10-10

доц. д-р Теодора Рупска

Поща

Кабинет

401

Приемно време

вторник от 16.00 до 18.00