Студентско кредитиране

Списък на банките, които са сключили типов договор с министъра на образованието и науката за участие в системата за кредитиране на студентите и докторантите, съгласно Закона за Кредитиране на Студенти и Докторанти (ЗКСД):

“Банка ДСК” ЕАД; “Райфайзенбанк (България)” ЕАД; “Алианц Банк България” АД; “Юробанк България” АД; “Инвестбанк”АД; “Първа инвестиционна банка” АД; “Българо-американска кредитна банка” АД.