Еразъм харта за висше образование

Еразъм харта за висше образование (BG ENG) на Висше училище по телекомуникации и пощи за периода 2014-2020г: 221578-EPP-1-2014-1-BG-EPPKA3-ECHE
Студентска Харта “Еразъм+”
Идентификационен код по програма Еразъм на Висше училище по телекомуникации и пощи – BG SOFIA28
ЕРАЗЪМ кодове на всички университети-участнички в програмата