Новини и предстоящи събития

Конкурс за участие в мобилност по програма „Еразъм+“ за академичната 2019/2020 г.

Уважаеми преподаватели и служители на Висшето училище по телекомуникации и пощи (ВУТП) със Заповед № З-366/11.11.2019 г. на Ректора на ВУТП е обявен конкурс за участие в мобилност по програма „Еразъм+” по договор 2019-1-BG01-KA103-062208 на:

• преподаватели с цел преподаване и с цел обучение;
• служители с цел обучение.

Списък на образователните институции с които, ВУТП има подписани междуинституционални споразумения за мобилност по програма Еразъм+.

Необходими документи за кандидатстване:

Заявление за участие в конкурса;
• Покана (Invitation Letter) от приемащата образователна институция;
Програма за преподаване или Програма за обучение.

Документите за кандидатстване се подават в отдел Деловодство и Архив (кабинет 201) на ВУТП до изчерпване на средствата, отпуснати за транспортни разходи и индивидуална подкрепа за мобилност по договор 2019-1-BG01-KA103-062208 по програма „Еразъм+”.

Конкурс за участие в мобилност по програма „Еразъм+“

Уважаеми преподаватели и служители на Висшето училище по телекомуникации и пощи (ВУТП) със Заповед № З-392/07.12.2018 г. на Ректора на ВУТП е обявен конкурс за участие в мобилност по програма „Еразъм+” по договор 2018-1-BG01-KA103-047543 на:

• преподаватели с цел преподаване и с цел обучение;
• служители с цел обучение.

ВУТП има подписани междуинституционални споразумения за мобилност със следните образователни институции:

1. University of Zagreb, Zagreb, Croatia;
2. University of Pardubice, Pardubice, Czech Republic;
3. Universite Lille 1, Lille, France;
4. Dresden University of Technologies, Dresden, Germany
5. Hochschule für Telekommunikation – Leipzig, Germany;
6. Eastern Macedonia and Thrace Institute of Technology – Kavala, Greece;
7. Szechenyi Istvan University, Gyor, Hungary;
8. University of Debrecen, Debrecen, Hungary;
9. Transport and Telecommunication Institute, Riga, Latvia;
10. Kaunas College/University of Applied Sciences, Kaunas, Lithuania;
11. University of Science and Technology, Krakow, Poland;
12. Politehnica University of Timisoara, Timisoara, Romania;
13. University of Zilina, Zilina, Slovakia;
14. University of Ljubljana, Ljubljana, Slovenia;
15. Universitat Politécnica de Valencia, Valencia, Spain;
16. Trakya University – Edirne, Turkey.
17. Bayburt University, Turkey
18. Polytechnic Hrvatsko Zagorje Krapina, Croatia
19. Zagreb University of Applied Sciences, Croatia

Необходими документи за кандидатстване:
• заявление за участие в конкурса – от сайта на ВУТП, секция Еразъм;
• уверение (Invitation Letter) от приемащата образователна институция;
• Програма за преподаване или Програма за обучение.
Документите за кандидатстване се подават в кабинет 215 (Ректор офис) на ВУТП до изчерпване на средствата, отпуснати за транспортни разходи и индивидуална подкрепа за мобилност по договор 2018-1-BG01-KA103-047543 по програма „Еразъм+”.

Заявление за участие

——————–

Конкурс за участие в мобилност по програма „Еразъм+“

Уважаеми преподаватели и служители на Висшето училище по телекомуникации и пощи (ВУТП) със Заповед на Ректора на ВУТП е обявен конкурс за участие в мобилност по програма „Еразъм+” по договор 2018-1-BG01-KA103-047543 на:
• преподаватели с цел преподаване и с цел обучение;
• служители с цел обучение.
ВУТП има подписани междуинституционални споразумения за мобилност със следните образователни институции:

1. University of Zagreb, Zagreb, Croatia;
2. University of Pardubice, Pardubice, Czech Republic;
3. Universite Lille 1, Lille, France;
4. Dresden University of Technologies, Dresden, Germany
5. Hochschule für Telekommunikation – Leipzig, Germany;
6. Eastern Macedonia and Thrace Institute of Technology – Kavala, Greece;
7. Szechenyi Istvan University, Gyor, Hungary;
8. University of Debrecen, Debrecen, Hungary;
9. Transport and Telecommunication Institute, Riga, Latvia;
10. Kaunas College/University of Applied Sciences, Kaunas, Lithuania;
11. University of Science and Technology, Krakow, Poland;
12. Politehnica University of Timisoara, Timisoara, Romania;
13. University of Zilina, Zilina, Slovakia;
14. University of Ljubljana, Ljubljana, Slovenia;
15. Universitat Politécnica de Valencia, Valencia, Spain;
16. Trakya University – Edirne, Turkey.
17. Bayburt University, Turkey
18. Polytechnic Hrvatsko Zagorje Krapina, Croatia
19. Zagreb University of Applied Sciences, Croatia

Необходими документи за кандидатстване:
• заявление за участие в конкурса – от сайта на ВУТП, секция Еразъм;
• уверение (Invitation Letter) от приемащата образователна институция;
• Програма за преподаване или Програма за обучение.
Документите за кандидатстване се подават в кабинет 215 (Ректор офис) на ВУТП от 23.10.2018 до 09.11.2018 г.

План-график
Заявление за участие

——————–

Информационна среща –Програма за академичен обмен Erasmus+

Уважаеми преподаватели и студенти на 18 октомври 2018 г. от 18:00 часа в зала 219 на Висшето училище по телекомуникации и пощи ще се проведе Информационна среща, на която ще бъдат представени възможностите за осъществяване на студентска мобилност с цел обучение и с цел практика по програма Еразъм+ през академичната 2018/19 г.
Срещата ще се проведе в зала 219 на ВУТП.

ЗАПОВЯДАЙТЕ!

Покана за събитието:
Покана

——————–

Информационна среща по повод 30-годишнината на програма „Еразъм“

30-годишнината на програма „Еразъм” отбеляза Висшето училище по телекомуникации и пощи на 31 октомври 2017 г в зала 219. За участие в тържеството бяха поканени бивши, настоящи и бъдещи Еразъм студенти и преподаватели. Зам.-ректорът на университета, проф. д.ик.н. Росица Чобанова запозна накратко присъстващите с програмата Еразъм+. Доц. д-р Теодор Илиев и д-р Мартин Димитров запознаха студентите с възможностите на програмата Еразъм за мобилност с цел обучение и мобилност с цел практика. На всички присъстващи студенти бяха раздадени рекламни материали за програмата Еразъм+.

Презентации от събитието:

Презентация 1
Презентация 2

——————–

Конкурс за участие в мобилност по програма „Еразъм+“

Уважаеми преподаватели и служители на Висшето училище по телекомуникации и пощи,
във връзка с неусвоени средства за мобилност по договор 2017-1-BG01-KA103-035884 със Заповед на Ректора на ВУТП е обявен конкурс за участие в мобилност по програма „Еразъм+” на:
• преподаватели с цел преподаване и с цел обучение;
• служители с цел обучение.
ВУТП има подписани междуинституционални споразумения за мобилност със следните образователни институции:
1. University of Zagreb, Zagreb, Croatia;
2. University of Pardubice, Pardubice, Czech Republic;
3. Universite Lille 1, Lille, France;
4. Dresden University of Technologies, Dresden, Germany
5. Hochschule für Telekommunikation – Leipzig, Germany;
6. Eastern Macedonia and Thrace Institute of Technology – Kavala, Greece;
7. Szechenyi Istvan University, Gyor, Hungary;
8. University of Debrecen, Debrecen, Hungary;
9. Transport and Telecommunication Institute, Riga, Latvia;
10. Kaunas College/University of Applied Sciences, Kaunas, Lithuania;
11. University of Science and Technology, Krakow, Poland;
12. Politehnica University of Timisoara, Timisoara, Romania;
13. University of Zilina, Zilina, Slovakia;
14. University of Ljubljana, Ljubljana, Slovenia;
15. Universitat Politécnica de Valencia, Valencia, Spain;
16. Trakya University – Edirne, Turkey.

Необходими документи за кандидатстване:
• заявление за участие в конкурса – от сайта на ВУТП, секция Еразъм;
• уверение (Invitation Letter) от приемащата образователна институция.
Срок за провеждане на мобилността: до 28 септември 2018 г.
Документите за кандидатстване се подават в кабинет 215 (Ректорат) на ВУТП от 31.08.2018 до 07.09.2018 г.

Заявление за участие