Кандидатстване

study-abroad-banner

При кандидатстването в конкурс за участие в мобилност за обучение по програма „ЕРАЗЪМ+”, студентите подават следните документи:

  • Формуляр за кандидатстване;
  • Академична справка от ВУТП, удостоверяваща курса на обучение и средния успех от следването до момента на кандидатстване (не по-нисък от добър 4,00);
  • Автобиография в европейски формат – Europass Curriculum Vitae;
  • Мотивационно писмо;
  • Копие от сертификат за владеене на езика, на който ще се извършва обучението. Знанията по чужд език трябва да съответстват най-малко на ниво В2 според Европейската езикова рамка и като правило се удостоверяват с международно признат документ, като например:

– за английски език – сертификат TOEFL, IELTS, ESOL, TOEIC, Cambride – First Certificate of English (FCE), Certificate of Advanced English (CAE), Certificate of Proficiency in English (CPE);

– за немски език – сертификат TestDaf, Sprachdiplom, TELC;

– за френски език – сертификат TCF, DELF, DALF;

– за испански език – сертификат DELE, SPA 301-302, SPA 400+, и др.;

575px-London_Big_Ben_Phone_boxПри липса на международно признат документ е допустимо представяне на копие на диплома за средно образование или друг документ, удостоверяващ проведено чуждоезиково обучение в брой часове, съответстващи на изискваните за ниво В2 (напр. завършена езикова, математическа или друга гимназия с усилено изучаване на чужд език, завършени курсове по чужд език в езикови школи и др.) или друг документ, показващ изпълнение на изискването за минимално владеене на чуждия език на ниво В2.

Онлайн оценката на езиковите компетенции на студентите е задължителна за всички мобилности, стартиращи след 1 октомври 2014 г. Оценка ще бъде извършвана както преди мобилността, така и след нея. Ако студентите не владеят езика, на който ще се обучават или извършват практиката, на съответното ниво, записано в Learning agreement, ще могат да се възползват от онлайн курсовете.

Повече информация може да намерите ТУК.

erasmus+logoКомплектът от документи се предава срещу входящ номер, в рамките на определения в конкурса срок, в Център за „ Образователни и Научни“ проекти на ВУТП.

CQjHjDFUAAAV29d erasmus_portugal3 Thumb_0