Условия за участие

KiM4

Право на участие в мобилност по програма „ЕРАЗЪМ+” имат всички студенти на ВУТП, които са български граждани или са лица, официално признати от България за бежанци, или са постоянно пребиваващи чужди граждани.

В програмата могат да участват студенти независимо от формата на обучението им – редовно и задочно, държавна поръчка и платено обучение.

Студентите имат право на повече от едно участие в мобилност, като общата продължителност на всички мобилности в рамките на една образователна степен не може да надвишава 12 МЕСЕЦА. Това важи и за студенти, които вече са участвали в мобилност по програмата в рамките на предходния период 2007-2013.

За включване в мобилността студентите трябва да отговарят на следните условия:

Да имат успешно завършени два семестъра (първи курс) във ВУТП преди началото на участието им в мобилността;

Да имат към момента на кандидатстване среден успех от следването не по-нисък от добър 4.00;

erasmus+logoДа владеят много добре езика, на който ще се извършва обучението им в приемащия университет.

scale AAEAAQAAAAAAAAWWAAAAJGUwYWZkYjE4LWM5MTYtNDhiZC05ZWZlLTE2NjY4MGM1YmQ5Yg erasmus_khf_Rumunija