Критерии за селектиране

2015-24_ArbeitenEuropa_EF-Erasmus

КРИТЕРИИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СЕЛЕКЦИЯ НА СТУДЕНТИ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ И
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА “ЕРАЗЪМ +“

  1. csm_csm_START_TEASER_Erasmus_f7e9687596Критерии за селекция на студенти

Да са завършили успешно първите два семестъра;

Да владеят добре езика, на който ще се обучават в съответната европейска приемаща институция;

До момента на селекцията средният успех от всички изучавани дисциплини не трябва да бъде по-нисък от добър (4.00).

При участие в конкурси и класирането на кандидатите за студентска мобилност предимство имат студентите, които ще участват за пътви път в програмата.

  1. Критерии за селекция на преподаватели, реализиращи мобилност с цел преподаване

Селекцията на преподаватели с цел преподаване се извършва на базата на предоставена от преподавателя Програма за преподаване (Mobility Agreement – Staff Mobility for Teaching), одобрена от изпращащата и приемащата институции.

  1. Мобилност на преподавателския и административния състав с цел обучение

erasmus+logoСелекцията за мобилност на преподавателския и административния състав с цел обучение се извършва на базата на предоставен от кандидата работен план (Mobility Agreement – Staff Mobility for Training), одобрен от изпращащата и приемащата институции.

erasmus_1 CIMG9708 dilan_ozbilen