Проект “Студентски практики”

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СТУДЕНТИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЕКТ „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ – ФАЗА 2“

Уважаеми студенти,
ВУТП е партньор по проект „Европейски практики – фаза 2“, финансиран по ОП НОИР на ЕС
Проектът дава възможност на студенти да участват в практика в рамките на 240 часа във фирми и институции и да придобият умения в областта на професионалното направление, в което се обучават. Практиките се заплащат от бюджета на проекта.
За участие в практика, всеки студент трябва си направи профил в платформата и да обучаваща институция и обявена позиция, да кандидатства за нея и ако бъде одобрен от обучаващата организация, да му бъде определен ментор, който да ръководи практиката му. След това студентът избира академичен наставник от своя ВУЗ, който ще контролира практиката. Менторът изготвя план и график на практиката, който академичният наставник одобрява. Когато има одобрен план, студентът генерира договор, който подписва с ВУЗ. Технически сътрудник от ВУЗ качва договора в платформата. Когато всички изисквания са изпълнени, ВУЗ сключва застраховка на студента и практиката може да започне от следващата седмица.
Целият процес се управлява лесно и последователно, изцяло в електронната платформа на проекта.
Можете да се запознаете с възможностите, обявените позиции за практика, ръководствата за създаване и управление на профил на сайта https://praktiki.mon.bg/
Няколко важни уточнения за започването на практиката:
1. Обучаващата организация, менторът, академичният наставник и студентът генерират САМИ чрез своя модул в системата договорите, които предоставят подписани на ВУЗ и получават обратно своя екземпляр. ВУЗ не може да инициира и генерира договорите вместо тях в системата.
2. За да започне една практика е необходимо всички договори по нея да са сключени и налични във ВУЗ и да бъдат качени в системата от техническия сътрудник в екипа на ВУЗ.
3. Договорът на студента трябва да е качен в системата не по-късно от 4 дни преди началната дата в графика на практиката.
4. Практиката не може да започне без сключена застраховка. За да се сключи застраховката трябва към 11:00 в четвъртъка, предхождащ седмицата на начало на практиката, всички останали условия да са изпълнени и отразени в системата.
5. В случай, че за практиката има график, въведен от ментора и одобрен от академичния наставник, но някое от условията за начало на практиката не е изпълнено или не е въведено в срок, графикът трябва да бъде променен от ментора, като началото на практиката се измести с една седмица по-късно, докато междувременно се изпълнят всички условия. Академичният наставник трябва своевременно да одобри промяната.

Ако след запознаване със сайта на проекта имате въпроси, можете да се обърнете за съдействие към Борис Станимиров, ръководител сектор „Международна дейност“ във ВУТП и водещ функционален експерт по проекта.
Ректорат, стая. 217, е-mail b.stanimirov@utp.bg