Общежития

Уважаеми колеги,

Плащанията за наеми и консумативи на Студентски общежития се извършва в главна каса в сградата на ВУТП. Плащанията се извършват само в брой.

Работно време на касата:
Понеделник, сряда, петък:
10.00 – 18.30 часа
Вторник и четвъртък
8.30 – 17.00 часа

На вниманието на студентите, настанени в общежитията на ВУТП!

Уважаеми колеги,
Моля изпращайте на имейл адрес so.vutp@gmail.com сканираните бележки от платените по банков път наеми като в писмото посочите вашия факултетен номер, номер на блок, стая и месеца, за който се отнася плащането.
Благодарим ви!

Заявление за постъпване в студентски общежития на ВУТП може да изтеглите от тук

Сметка за плащане на Студентско общежитие

НАЕМИ И КОНСУМАТИВИ:

Получател: ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩИ
БАНКА: БНБ
BIG: BNBGBGSD
IBAN: BG41 BNBG 9661 3100 1227 01

СМЕТКА ЗА ДЕПОЗИТИ на Студентско общежитие:

Получател: ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩИ
БАНКА: БНБ
BIG: BNBGBGSD
IBAN: BG32 BNBG 9661 3300 1227 01

 

IMG_4190 IMG_4179 IMG_4180 IMG_4185
Общежития Общежития Общежития Общежития