Студентски съвет

Електронна книжка Общежития Стипендии Кариерно развитие Студентски съвет Спорт

 

fon plakat npss copy

Формуляр за участие изтегли файла Студент на годината виж файла Писмо виж файла

Националното представителство на студентските съвети (НПСС) откри процедура за номинации в  XI-то издание на Националния приз „Студент на годината”.

Студентите, желаещи да участват, могат да подават своите документи до 20 ноември 2017 година, а призьорите ще бъдат отличени на официална церемония в град София през месец декември.

Националният приз „Студент на годината” се учредява в началото на 2006 година, по инициатива на делегатите в Общото събрание на Националното представителство на студентските съвети в Република България.

Конкурсът има мисията да популяризира постиженията на българските студенти пред  обществеността, удостоявайки студенти от всички области на висшето образование.

Студентите и докторантите трябва да докажат своите постижения, представяйки документи за постигнатите резултати в науката, културата, спорта и други дейности, свързани с образователния процес на национално и международно ниво. В конкурса може да участва всеки студент или докторант, който е завършил успешно първи курс и има съответните постижения в областта, в която се обучава.

Жури, в състав от водещи експерти от всички области на образованието, ще определи общо 12 награди в първа сфера на конкурса, в съответните области на образование, като награда за Най-добър чуждестранен студент в България, Докторант на годината 2017 и Студент на годината 2017.

 • Студент на годината в Република България за 2017г. Журито ще определи победителя “Студент на годината” сред дванадесетте най-добри претендента от първа сфера на класификатора. След избора на “Студент на годината”, следващият по постижения заема неговото място в съответното направление.
 • Докторант на годината в Република България за 2017г. Журито ще определи победителя “Докторант на годината” след класиране на всички постъпили кандидатури.
 • Чуждестранен студент на годината в Република България за 2017г. Журито ще определи победителя след класиране на всички постъпили кандидатури. Наградата се присъжда за високи постижения в областта на научната, културната, спортната и други дейности, свързани с образователния процес на студента.
 • Награда за принос в развитието на националните студентски политики, изграждащи имиджа на НПСС. Изпълнителният съвет на Националното представителство на студентските съвети в Република България ще определи наградените в съответната сфера.

Повече информация може да получите на сайта на инициативата: www.studentnagodinata.eu.

Студентски съвет съобщение

С Ъ О Б Щ Е Н И Е:

На 07 октомври 2017 г. (събота) от 11:00 часа в 219 стая в сградата на Висше училище по телекомуникации и пощи ще се проведе

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СТУДЕНТСКИ СЪВЕТ

при Висше училище по телекомуникации и пощи при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Отчет на председателя на Студентски съвет

 1. Сформиране на Централна студентска избирателна комисия

 1. Избор на председател, зам.председател и секретар на Студентски съвет

 1. Избор на Студентски изпънителен съвет

 1. Попълване на квотите на:

 • Общото събрание на студентски съвет

 • Общо събрание на ВУТП

 • Академичен съвет

 • Факултетен съвет

 • Контролен съвет

 1. Текущи

С уважение:

27 септември 2017 г. Иванка Димитрова

/председател на СС при ВУТП/