Учебен разпис

РАЗПИС НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ

ЛЕТЕН семестър на учебната 2019/2020 година

месец МАЙ

ОКС “ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР”

Специалност ПЪРВИ курс ВТОРИ курс ТРЕТИ курс
КОМПЮТЪРНО АДМИНИСТРИРАНЕ НА СОФТУЕРНИ ПРИЛОЖЕНИЯ Свали Свали X
СОФТУЕРНO ПРОЕКТИРАНЕ Свали Свали X
КИБЕРСИГУРНОСТ НА ВИСОКИТЕ ТЕХНОЛОГИИ Свали Свали X
БЕЗЖИЧНИ КОМУНИКАЦИИ Свали Х Х
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ Х Свали X
БЕЗЖИЧНИ КОМУНИКАЦИИ И РАЗПРЪСКВАНЕ Х Свали X
МЕНИДЖМЪНТ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИТЕ И ПОЩИТЕ Свали Свали X

Разпис на учебния процес за учебната 2019/2020 година

ЛЕТЕН семестър

ОКС “МАГИСТЪР”

Специалност ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

ПЪРВИ курс

17.02. – 15.03.2020 Интернет технологии и архитектури на услуги Свали
Съвременни бази от данни
Интернет комуникации
14.03. – 22.02.2020 Компютърно моделиране и симулация на мрежи Свали
Курсов проект по Компютърно моделиране
Бизнес информационни системи

ВТОРИ курс

17.02. – 01.03.2020 Интернет на нещата Свали
Приложна криптография
16.03. – 29.03.2020 Методи за извличане на информация Свали
Извличане на знания от големи бази данни
Специалност МОБИЛНИ КОМУНИКАЦИИ И ИНТЕРНЕТ

ПЪРВИ курс

17.02. – 01.03.2020 Интернет комуникации Свали
13.03. – 28.03.2020 Технологии и системи за комуникации Свали
16.03. – 22.03.2020 Съвременни мултимедийни технологии Свали
14.04. – 17.05.2020 г. Съвременни бази данни Свали
03.05. – 21.05.2020 Архитектури и интерфейси в клетъчни мрежи Свали

ВТОРИ курс

24.02. – 01.03.2020 Клетъчни мобилни системи от следващо поколение Свали
09.03. – 26.03.2020 Интернет на нещата Свали
20.03. – 29.03.2020 Управление на проекти Свали
27.04. – 30.04.2020 Софтуерно дефинирани мрежи” Свали
Специалност УПРАВЛЕНИЕ НА УСЛУГИ

ПЪРВИ курс

17.02. – 08.03.2020 Взаимоотношения с клиенти в сектора на услугите Свали
Коучинг и менторство на човешките ресурси
09.03. – 29.03.2020 Взаимоотношения с клиенти в сектора на услугите Свали
Маркетинг в социалните мрежи и on-line услуги
30.03-19.04.2020 Маркетинг в социалните мрежи и on-line услуги Свали
30.03-19.04.2020 Стратегии за технологични иновации в услугите Свали
30.03-19.04.2020 Специфични инструменти за финансиране в услугите Свали
20.04. – 10.05.2020 Специфични инструменти за финансиране в услугите Свали
20.04. – 10.05.2020 Финансово упраление в услугите Свали
20.04. – 10.05.2020 Бранд билдинг в услугите Свали
11.05. – 31.05.2020 Финансово управление в услугите Свали
11.05. – 31.05.2020 Виртуални технологии в бизнеса Свали

ВТОРИ курс

17.02. – 08.03.2020 Електронен маркетинг Свали
09.03. – 29.03.2020 Електронен маркетинг Свали
09.03. – 29.03.2020 Стратегическо управление на услугите Свали
30.03-19.04.2020 Стратегическо управление на услугите Свали
30.03-19.04.2020 Управление на бизнес процеси Свали
Специалност СМАРТ ЛИДЕРСТВО

ПЪРВИ курс

февруари 2020 Свали
март 2020 Свали
април 2020 Свали
май 2020
юни 2020

ВТОРИ курс

февруари 2020 Свали
март 2020 Свали
април 2020 Свали

—–

Архив Разписи

 
—–

РАЗПИС НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ

ЛЕТЕН семестър на учебната 2019/2020 година

месец АПРИЛ

ОКС “ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР”

Специалност ПЪРВИ курс ВТОРИ курс ТРЕТИ курс
КОМПЮТЪРНО АДМИНИСТРИРАНЕ НА СОФТУЕРНИ ПРИЛОЖЕНИЯ Свали Свали Свали
СОФТУЕРНO ПРОЕКТИРАНЕ Свали Свали Свали
КИБЕРСИГУРНОСТ НА ВИСОКИТЕ ТЕХНОЛОГИИ Свали Свали Х
БЕЗЖИЧНИ КОМУНИКАЦИИ Свали Х Х
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ Х Свали Свали
БЕЗЖИЧНИ КОМУНИКАЦИИ И РАЗПРЪСКВАНЕ Х Свали Свали
МЕНИДЖМЪНТ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИТЕ И ПОЩИТЕ Свали Свали Свали

РАЗПИС НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ

ЛЕТЕН семестър на учебната 2019/2020 година

месец МАРТ

ОКС “ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР”

Промяна в разписа на учебните занятия за специалност СОФТУЕРНO ПРОЕКТИРАНЕ, ВТОРИ курс

Специалност ПЪРВИ курс ВТОРИ курс ТРЕТИ курс
КОМПЮТЪРНО АДМИНИСТРИРАНЕ НА СОФТУЕРНИ ПРИЛОЖЕНИЯ Свали Свали Свали
СОФТУЕРНO ПРОЕКТИРАНЕ Свали Свали Свали
КИБЕРСИГУРНОСТ НА ВИСОКИТЕ ТЕХНОЛОГИИ Свали Свали Х
БЕЗЖИЧНИ КОМУНИКАЦИИ Свали Х Х
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ Х Свали Свали
БЕЗЖИЧНИ КОМУНИКАЦИИ И РАЗПРЪСКВАНЕ Х Свали Свали
МЕНИДЖМЪНТ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИТЕ И ПОЩИТЕ Свали Свали Свали

РАЗПИС НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ

ЛЕТЕН семестър на учебната 2019/2020 година

месец ФЕВРУАРИ

ОКС “ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР”

 

Специалност ПЪРВИ курс ВТОРИ курс ТРЕТИ курс
КОМПЮТЪРНО АДМИНИСТРИРАНЕ НА СОФТУЕРНИ ПРИЛОЖЕНИЯ Свали Свали Свали
СОФТУЕРНO ПРОЕКТИРАНЕ Свали Свали Свали
КИБЕРСИГУРНОСТ НА ВИСОКИТЕ ТЕХНОЛОГИИ Свали Свали Х
БЕЗЖИЧНИ КОМУНИКАЦИИ Свали Х Х
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ Х Свали Свали
БЕЗЖИЧНИ КОМУНИКАЦИИ И РАЗПРЪСКВАНЕ Х Свали Свали
МЕНИДЖМЪНТ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИТЕ И ПОЩИТЕ Свали Свали Свали

Редовно обучение

Зимен семестър

Разпис на учебния процес за учебната 2019/2020 година

 

Разпис на учебните занятия – КОМПЮТЪРНО АДМИНИСТРИРАНЕ НА СОФТУЕРНИ ПРИЛОЖЕНИЯ :

I Курс

II Курс

III Курс

 

—–

 

Разпис на учебните занятия – КСВТ :

I Курс

II Курс

 

—–

 

Разпис на учебните занятия – МЕНИДЖМЪНТ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИТЕ И ПОЩИТЕ :

I Курс

II Курс

III Курс

 

—–

 

Разпис на учебните занятия – СОФТУЕРНО ПРОЕКТИРАНЕ :

I Курс

II Курс

III Курс

 

—–

 

Разпис на учебните занятия – ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ, БЕЗЖИЧНИ КОМУНИКАЦИИ И РАЗПРЪСКВАНЕ :

I Курс

II Курс

III Курс

 

Разпис на учебния процес за учебната 2019/2020 година

ЗИМЕН семестър

ОКС “МАГИСТЪР”

—–

Специалност ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

ПЪРВИ курс

Свали разписът 14.10. – 10.11.2019 Проектиране на алгоритми
Мрежови инфраструктури
Свали разписът 11.11. – 24.11.2019 Мрежови инфраструктури
Програмиране на Java
Дискретни структури и теория на автоматите
Свали разписът 02.12. – 15.12.2019 Софтуерно инженерство

ВТОРИ курс

Свали разписът 07.10. – 20.10.2019 Мултимедийни комуникации в Интернет
Свали разписът 21.10. – 17.11.2019 Проектиране на потребителски интерфейс
Паралелни изчисления
Свали разписът 18.11. – 08.12.2019 Осигуряване на качеството на софтуера
Ориентирани към услуги архитектури

Специалност МОБИЛНИ КОМУНИКАЦИИ И ИНТЕРНЕТ

ПЪРВИ курс

Свали разписът 17.10. – 26.10.2019 Телетрафично проектиране
Свали разписът 02.11. – 10.11.2019 Мрежови инфраструктури
Свали разписът 11.11. – 24.11.2019 Шумоустойчиво кодиране и защита на информацията
Свали разписът 18.11. – 01.12.2019 Технологии за радиодостъп

ВТОРИ курс

Свали разписът 14.10. – 03.11.2019 Безжични мрежи
Свали разписът 18.11. – 01.12.2019 Цифрово радиоразпръскване
Свали разписът 18.11. – 19.12.2019 Мултимедийни комуникации в Интернет

Специалност УПРАВЛЕНИЕ НА УСЛУГИ

ПЪРВИ курс

Свали разписът 07.10. – 27.10.2019 Управление на качеството на услугите
Психология на управлението
Управление на операциите в услугите
Свали разписът 28.10. – 17.11.2019 Управление на операциите в услугите
Управление на екипи и екипна работа
Услуги по управленско консултиране
Свали разписът 18.11. – 08.12.2019 Услуги по управленско консултиране
Лидерски стилове в организации от нематериарния сектор

ВТОРИ курс

Свали разписът 07.10. – 27.10.2019 Европейски програми и проекти
Свали разписът 28.10. – 17.11.2019 Законодателство в сектора на услугите
Управленски стандарти
Свали разписът 18.11. – 08.12.2019 Управленски стандарти
Управление на проекти

 

Месец Октомври 2019

14.10.2019 – 31.10.2019

 

Разпис на учебните занятия – КОМПЮТЪРНО АДМИНИСТРИРАНЕ НА СОФТУЕРНИ ПРИЛОЖЕНИЯ :

I Курс

II Курс

III Курс

 

 

—–

 

Разпис на учебните занятия – КСВТ :

I Курс

II Курс

 

—–

 

Разпис на учебните занятия – МЕНИДЖМЪНТ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИТЕ И ПОЩИТЕ :

I Курс

II Курс

III Курс

 

—–

 

Разпис на учебните занятия – СОФТУЕРНО ПРОЕКТИРАНЕ :

I Курс

II Курс

III Курс

 

—–

 

Разпис на учебните занятия – ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ, БЕЗЖИЧНИ КОМУНИКАЦИИ И РАЗПРЪСКВАНЕ :

I Курс

II Курс

III Курс

 

—–

 
—–

 

Месец Октомври 2019

01.10.2019 – 13.10.2019

 

Разпис на учебните занятия – КОМПЮТЪРНО АДМИНИСТРИРАНЕ НА СОФТУЕРНИ ПРИЛОЖЕНИЯ :

I Курс

II Курс

III Курс

 

 

—–

 

Разпис на учебните занятия – КСВТ :

I Курс

II Курс

 

—–

 

Разпис на учебните занятия – МЕНИДЖМЪНТ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИТЕ И ПОЩИТЕ :

I Курс

II Курс

III Курс

 

—–

 

Разпис на учебните занятия – СОФТУЕРНО ПРОЕКТИРАНЕ :

I Курс

II Курс

III Курс

 

—–

 

Разпис на учебните занятия – ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ, БЕЗЖИЧНИ КОМУНИКАЦИИ И РАЗПРЪСКВАНЕ :

I Курс

II Курс

III Курс

 

—–

 

месец Септември 2019

 

Разпис на учебните занятия – КОМПЮТЪРНО АДМИНИСТРИРАНЕ НА СОФТУЕРНИ ПРИЛОЖЕНИЯ :

I Курс

II Курс

III Курс

 

 

—–

 

Разпис на учебните занятия – КСВТ :

I Курс

II Курс

 

—–

 

Разпис на учебните занятия – МЕНИДЖМЪНТ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИТЕ И ПОЩИТЕ :

I Курс

II Курс

III Курс

 

—–

 

Разпис на учебните занятия – СОФТУЕРНО ПРОЕКТИРАНЕ :

I Курс

II Курс

III Курс

 

—–

 

Разпис на учебните занятия – ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ, БЕЗЖИЧНИ КОМУНИКАЦИИ И РАЗПРЪСКВАНЕ :

I Курс

II Курс

III Курс