Учебен разпис

Редовно обучение

Зимен семестър

Разпис на учебния процес за учебната 2019/2020 година

 

Разпис на учебните занятия – КОМПЮТЪРНО АДМИНИСТРИРАНЕ НА СОФТУЕРНИ ПРИЛОЖЕНИЯ :

I Курс

II Курс

III Курс

 

—–

 

Разпис на учебните занятия – КСВТ :

I Курс

II Курс

 

—–

 

Разпис на учебните занятия – МЕНИДЖМЪНТ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИТЕ И ПОЩИТЕ :

I Курс

II Курс

III Курс

 

—–

 

Разпис на учебните занятия – СОФТУЕРНО ПРОЕКТИРАНЕ :

I Курс

II Курс

III Курс

 

—–

 

Разпис на учебните занятия – ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ, БЕЗЖИЧНИ КОМУНИКАЦИИ И РАЗПРЪСКВАНЕ :

I Курс

II Курс

III Курс

 

Разпис на учебния процес за учебната 2019/2020 година

ЗИМЕН семестър

ОКС “МАГИСТЪР”

—–

Специалност ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

ПЪРВИ курс

Свали разписът 14.10. – 10.11.2019 Проектиране на алгоритми
Мрежови инфраструктури
Свали разписът 11.11. – 24.11.2019 Мрежови инфраструктури
Програмиране на Java
Дискретни структури и теория на автоматите
Свали разписът 02.12. – 15.12.2019 Софтуерно инженерство

ВТОРИ курс

Свали разписът 07.10. – 20.10.2019 Мултимедийни комуникации в Интернет
Свали разписът 21.10. – 17.11.2019 Проектиране на потребителски интерфейс
Паралелни изчисления
Свали разписът 18.11. – 08.12.2019 Осигуряване на качеството на софтуера
Ориентирани към услуги архитектури

Специалност МОБИЛНИ КОМУНИКАЦИИ И ИНТЕРНЕТ

ПЪРВИ курс

Свали разписът 17.10. – 26.10.2019 Телетрафично проектиране
Свали разписът 02.11. – 10.11.2019 Мрежови инфраструктури
Свали разписът 11.11. – 24.11.2019 Шумоустойчиво кодиране и защита на информацията
Свали разписът 18.11. – 01.12.2019 Технологии за радиодостъп

ВТОРИ курс

Свали разписът 14.10. – 03.11.2019 Безжични мрежи
Свали разписът 18.11. – 01.12.2019 Цифрово радиоразпръскване
Свали разписът 18.11. – 19.12.2019 Мултимедийни комуникации в Интернет

Специалност УПРАВЛЕНИЕ НА УСЛУГИ

ПЪРВИ курс

Свали разписът 07.10. – 27.10.2019 Управление на качеството на услугите
Психология на управлението
Управление на операциите в услугите
Свали разписът 28.10. – 17.11.2019 Управление на операциите в услугите
Управление на екипи и екипна работа
Услуги по управленско консултиране
Свали разписът 18.11. – 08.12.2019 Услуги по управленско консултиране
Лидерски стилове в организации от нематериарния сектор

ВТОРИ курс

Свали разписът 07.10. – 27.10.2019 Европейски програми и проекти
Свали разписът 28.10. – 17.11.2019 Законодателство в сектора на услугите
Управленски стандарти
Свали разписът 18.11. – 08.12.2019 Управленски стандарти
Управление на проекти

—–

Архив Разписи

 
—–

 

Месец Октомври 2019

14.10.2019 – 31.10.2019

 

Разпис на учебните занятия – КОМПЮТЪРНО АДМИНИСТРИРАНЕ НА СОФТУЕРНИ ПРИЛОЖЕНИЯ :

I Курс

II Курс

III Курс

 

 

—–

 

Разпис на учебните занятия – КСВТ :

I Курс

II Курс

 

—–

 

Разпис на учебните занятия – МЕНИДЖМЪНТ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИТЕ И ПОЩИТЕ :

I Курс

II Курс

III Курс

 

—–

 

Разпис на учебните занятия – СОФТУЕРНО ПРОЕКТИРАНЕ :

I Курс

II Курс

III Курс

 

—–

 

Разпис на учебните занятия – ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ, БЕЗЖИЧНИ КОМУНИКАЦИИ И РАЗПРЪСКВАНЕ :

I Курс

II Курс

III Курс

 

—–

 
—–

 

Месец Октомври 2019

01.10.2019 – 13.10.2019

 

Разпис на учебните занятия – КОМПЮТЪРНО АДМИНИСТРИРАНЕ НА СОФТУЕРНИ ПРИЛОЖЕНИЯ :

I Курс

II Курс

III Курс

 

 

—–

 

Разпис на учебните занятия – КСВТ :

I Курс

II Курс

 

—–

 

Разпис на учебните занятия – МЕНИДЖМЪНТ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИТЕ И ПОЩИТЕ :

I Курс

II Курс

III Курс

 

—–

 

Разпис на учебните занятия – СОФТУЕРНО ПРОЕКТИРАНЕ :

I Курс

II Курс

III Курс

 

—–

 

Разпис на учебните занятия – ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ, БЕЗЖИЧНИ КОМУНИКАЦИИ И РАЗПРЪСКВАНЕ :

I Курс

II Курс

III Курс

 

—–

 

месец Септември 2019

 

Разпис на учебните занятия – КОМПЮТЪРНО АДМИНИСТРИРАНЕ НА СОФТУЕРНИ ПРИЛОЖЕНИЯ :

I Курс

II Курс

III Курс

 

 

—–

 

Разпис на учебните занятия – КСВТ :

I Курс

II Курс

 

—–

 

Разпис на учебните занятия – МЕНИДЖМЪНТ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИТЕ И ПОЩИТЕ :

I Курс

II Курс

III Курс

 

—–

 

Разпис на учебните занятия – СОФТУЕРНО ПРОЕКТИРАНЕ :

I Курс

II Курс

III Курс

 

—–

 

Разпис на учебните занятия – ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ, БЕЗЖИЧНИ КОМУНИКАЦИИ И РАЗПРЪСКВАНЕ :

I Курс

II Курс

III Курс