График на изпитната сесия

РЕДОВНА И ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ

за ПЪРВИ и ВТОРИ курс

ЛЕТЕН семестър на учебната 2019/2020 година

ОКС “ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР”

Специалност ПЪРВИ курс ВТОРИ курс
КОМПЮТЪРНО АДМИНИСТРИРАНЕ НА СОФТУЕРНИ ПРИЛОЖЕНИЯ Свали Свали
СОФТУЕРНO ПРОЕКТИРАНЕ Свали Свали
КИБЕРСИГУРНОСТ НА ВИСОКИТЕ ТЕХНОЛОГИИ Свали Свали
БЕЗЖИЧНИ КОМУНИКАЦИИ Свали X
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ X Свали
БЕЗЖИЧНИ КОМУНИКАЦИИ И РАЗПРЪСКВАНЕ X Свали
МЕНИДЖМЪНТ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИТЕ И ПОЩИТЕ Свали Свали

РЕДОВНА И ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ

за ПЪРВИ курс

ЛЕТЕН семестър на учебната 2019/2020 година

ОКС “МАГИСТЪР”

Специалност ВТОРИ курс
ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ Свали
МОБИЛНИ КОМУНИКАЦИИ И ИНТЕРНЕТ Свали
УПРАВЛЕНИЕ НА УСЛУГИ Свали
СМАРТ ЛИДЕРСТВО Свали

ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ

за ВТОРИ курс

ЛЕТЕН семестър на учебната 2019/2020 година

ОКС “МАГИСТЪР”

Специалност ВТОРИ курс
ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ Свали
МОБИЛНИ КОМУНИКАЦИИ И ИНТЕРНЕТ Свали
УПРАВЛЕНИЕ НА УСЛУГИ Свали
СМАРТ ЛИДЕРСТВО Свали

ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ

за ТРЕТИ курс

ЛЕТЕН семестър на учебната 2019/2020 година

ОКС “ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР”

Специалност ТРЕТИ курс
КОМПЮТЪРНО АДМИНИСТРИРАНЕ НА СОФТУЕРНИ ПРИЛОЖЕНИЯ Свали
СОФТУЕРНO ПРОЕКТИРАНЕ Свали
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ Свали
БЕЗЖИЧНИ КОМУНИКАЦИИ И РАЗПРЪСКВАНЕ Свали
МЕНИДЖМЪНТ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИТЕ И ПОЩИТЕ Свали

РЕДОВНА И ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ

ЗИМЕН семестър на учебната 2019/2020 година

ОКС “ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР”

ИМА ПРОМЯНА В ПОПРАВИТЕЛНАТА СЕСИЯ за специалности СОФТУЕРНO ПРОЕКТИРАНЕ (2 курс) и КОМПЮТЪРНО АДМИНИСТРИРАНЕ НА СОФТУЕРНИ ПРИЛОЖЕНИЯ (3 курс)

ИЗВЪНРЕДНА ДАТА ЗА ИЗПИТ
по АДМИНИСТРИРАНЕ НА ORACLE БАЗИ ДАННИ 1
специалност КАСП
6 февруари 2020 г. (четвъртък) от 17.00 ч., зала 902 / 905

ДОПЪЛНИТЕЛНА ДАТА ЗА ИЗПИТ
по КОМПЮТЪРНИ АРХИТЕКТУРИ (първи курс, спец. КАСП, СП, КСВТ, БК)
и СИГНАЛИ И СИСТЕМИ (втори курс, спец. ТТ, БКР)
25 януари 2020 г. (събота) от 10.00 ч., зала 101

Специалност ПЪРВИ курс ВТОРИ курс ТРЕТИ курс
КОМПЮТЪРНО АДМИНИСТРИРАНЕ НА СОФТУЕРНИ ПРИЛОЖЕНИЯ Свали Свали Свали
СОФТУЕРНO ПРОЕКТИРАНЕ Свали Свали Свали
КИБЕРСИГУРНОСТ НА ВИСОКИТЕ ТЕХНОЛОГИИ Свали Свали X
БЕЗЖИЧНИ КОМУНИКАЦИИ Свали X X
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ X Свали Свали
БЕЗЖИЧНИ КОМУНИКАЦИИ И РАЗПРЪСКВАНЕ X Свали Свали
МЕНИДЖМЪНТ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИТЕ И ПОЩИТЕ Свали Свали Свали

РЕДОВНА И ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ

ЗИМЕН семестър на учебната 2019/2020 година

ОКС “МАГИСТЪР”

ИМА ПРОМЯНА В СЕСИЯТА за специалност СМАРТ ЛИДЕРСТВО (1 курс)

Специалност ПЪРВИ курс ВТОРИ курс
ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ Свали Свали
МОБИЛНИ КОМУНИКАЦИИ И ИНТЕРНЕТ Свали Свали
УПРАВЛЕНИЕ НА УСЛУГИ Свали Свали
СМАРТ ЛИДЕРСТВО Свали Свали

Архив

 

График на лятната изпитна сесия (редовна и поправителна) за бакалаври 1 и 2 курс

 

Специалност Компютърно администриране на софтуерни приложения – I курс и II курс

Специалност Киберсигурност на високите технологии – I курс

Специалност “Мениджмънт и информационни технологии в телекомуникациите и пощите” (Поправителна) – I курс и II курс

Специалност “Мениджмънт и информационни технологии в телекомуникациите и пощите” (Редовна) – I курс и II курс

Специалност Софтуерно проектиране – I курс и II курс

Специалности “Телекомуникационни технологии” и “Безжични комуникации и разпръскване”

––-

ИЗПИТНА СЕСИЯ – ЛЕТЕН семестър на уч. 2018/2019 година – ОКС “МАГИСТЪР” – специалност Информационни технологии – I курс

ИЗПИТНА СЕСИЯ за ПЪРВИ курс ОКС “МАГИСТЪР”
УЧЕБНА 2018/19 ГОДИНА – МОБИЛНИ КОМУНИКАЦИИ И ИНТЕРНЕТ

ПОПРАВИТЕЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ – УПРАВЛЕНИЕ НА УСЛУГИ ОКС “МАГИСТЪР” – 1-ви курс

ЛЯТНА ИЗПИТНА СЕСИЯ – УЧЕБНА 2018/19 ГОДИНА ОКС “МАГИСТЪР” УПРАВЛЕНИЕ НА УСЛУГИ – I курс

——-

Поправителната лятна сесия на ОКС “Професионален бакалавър”, 3 курс, редовно обучение, учебна 2018/2019 година

1.Специалност Компютърно администриране на софтуерни приложения

2.Специалност Мениджмънт и информационни технологии в телекомуникациите и пощите

3.Специалност Мениджмънт и информационни технологии в телекомуникациите и пощите – изпити от минали години

4. Софтуерно проектиране

5.Телекомуникационни технологии и Безжични комуникации и разпръскване

——-

Поправителна изпитна сесия за ВТОРИ курс РЕДОВНО обучение, ОКС “МАГИСТЪР”, УЧЕБНА 2018/19 ГОДИНА

1.Специалност Информационни технологиии

2.Специалност Мобилни комуникации и интернет

3.Специалност Управление на услуги – дисциплини от първа година

4. Специалност Управление на услуги

——-

Графика на зимната изпитна сесия – ОКС “МАГИСТЪР”

ИЗПИТНА СЕСИЯ ЗИМЕН семестър на уч. 2018/2019 година ОКС “МАГИСТЪР” – специалност Информационни технологии

ИЗПИТНА СЕСИЯ ЗИМЕН семестър на уч. 2018/2019 година ОКС “МАГИСТЪР” – специалност Мобилни комуникации и интернет

ИЗПИТНА СЕСИЯ ЗИМЕН семестър на уч. 2018/2019 година ОКС “МАГИСТЪР” – специалност Управление на услуги

——-

Корекция в залата на провеждане на изпита по “Основи на информатиката” за сп. МИТТП, 1-ви курс

——-

Графика на зимната изпитна сесия

ИЗПИТНА СЕСИЯ ЗИМЕН семестър на уч. 2018/2019 година ОКС “ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР” – специалности Телекомуникационни технологии и Безжични комуникации и разпръскване

——-

ИЗПИТНА СЕСИЯ ЗИМЕН семестър на уч. 2018/2019 година ОКС “ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР” – специалност Мениджмънт и информационни технологии в телекомуникациите и пощите

——-

ИЗПИТНА СЕСИЯ ЗИМЕН семестър на уч. 2018/2019 година ОКС “ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР” – специалност Киберсигурност на високите технологии

—————————-

——-

ЗАПОВЕД за провеждане на държавен изпит (поправителна сесия) за ОКС „професионален бакалавър”, специалност „Мениджмънт и информационни технологии в телекомуникациите и пощите“ – 11 септември (вторник) 2018 г., 09:00 ч.

——-

ЗАПОВЕД за провеждане на държавен изпит (поправителна сесия) за ОКС „професионален бакалавър”, специалности: „Телекомуникационни технологии“, „Безжични комуникации и разпръскване“, „Телекомуникационна информатика“ и „Компютърно администриране на софтуерни приложения“ – 11 септември (вторник) 2018 г., 09:00 ч.

——-

ЗАПОВЕД за провеждане на защита на дипломни работи за ОКС „магистър”, специалности: „Управление на услуги“, „Смарт лидерство“ – 13 септември (четвъртък) 2018 г., 10:00 ч.

——-

ЗАПОВЕД за провеждане на защита на дипломни работи за ОКС „магистър”, специалности: „Мобилни комуникации и интернет“, „Информационни технологии“- 12 септември (сряда) и 13 септември (четвъртък) 2018 г., 10:00 ч.

——-

График на лятната поправителна сесия редовно обучение 2017/2018

 

Телекомуникационни технологии и Безжични комуникации и разпръскване

Компютърно администриране на софтуерни приложения

Софтуерно проектиране

Мениджмънт и информационни технологии в телекомуникациите и пощите

 

График Лятна изпитна сесия – Редовно обучение 2017 / 2018

 

Телекомуникационни технологии и Безжични комуникации и разпръскване

Компютърно администриране на софтуерни приложения

Софтуерно проектиране

Мениджмънт и информационни технологии в телекомуникациите и пощите

 

Графици на поправителни сесии за учебната 2017/2018 година за специалности в ОКС „магистър“ – 8-13 май 2018 г.

 

ВТОРИ курс РЕДОВНО обучение, ОКС “Магистър”, специалности: “МОБИЛНИ КОМУНИКАЦИИ И ИНТЕРНЕТ” и “ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ”

ВТОРИ курс РЕДОВНО обучение, ОКС “МАГИСТЪР”, специалност “УПРАВЛЕНИЕ НА УСЛУГИ”

 

Графици на поправителни сесии за предходни години за специалности в ОКС „магистър“ – 8-13 май 2018 г.

 

специалности: “МОБИЛНИ КОМУНИКАЦИИ И ИНТЕРНЕТ” и “ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ”

специалност: “УПРАВЛЕНИЕ НА УСЛУГИ”

 

Графици на поправителни сесии за учебната 2017/2018 година за специалностите в ОКС „бакалавър“ и „магистър“ – 30 април – 6 май 2018 г.

 

ТРЕТИ курс РЕДОВНО обучение – ОКС “ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР

– специалности: Телекомуникационни технологии, Телекомуникационни мрежи, Телекомуникационна информатика и Безжични комуникации и разпръскване

– специалност: Компютърно администриране на софтуерни приложения

 

ТРЕТИ курс РЕДОВНО обучение и ЧЕТВЪРТИ курс ЗАДОЧНО обучение – ОКС “ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР

– специалност: Мениджмънт и информационни технологии в телекомуникациите и пощите

 

Графици на поправителни сесии за предходни години за специалностите в ОКС „бакалавър“ и „магистър“ – 30 април – 5 май 2018 г.

 

– специалности: Телекомуникационни мрежи, Телекомуникационна информатика и Безжични комуникации и разпръскване

– специалност: Компютърно администриране на софтуерни приложения

– специалност: Мениджмънт и информационни технологии в телекомуникациите и пощите

 

Г Р А Ф И К

за подготовка и провеждане на държавен изпит

на студенти, ОКС „професионален бакалавър”

за учебната 2017 / 2018 година

Изтегли файла

 

Г Р А Ф И К

за организиране и провеждане на защита на дипломни работи

на студенти, ОКС „професионален бакалавър”

за учебната 2017 / 2018 година

Изтегли файла

 

Г Р А Ф И К

за организиране и провеждане на защита на дипломни работи

на студенти, ОКС „магистър” за учебната 2017 / 2018 година

Изтегли файла

 

Графици на изпитни сесии за учебната 2017/2018 година за специалностите в ОКС “бакалавър” и “магистър”

Редовно обучение Редовно обучение Задочно обучение   Магистри 
icon 1Изпитна сесия

– специалности “Телекомуникационни технологии”, “Безжични комуникации и разпръскване”, “Телекомуникационна информатика”

– специалност “Софтуерно проектиране”

Зимна поправителна сесия – спец. Мениджмънт и информационни технологии в телекомуникациите и пощите – 1-ви, 2-ри и 3-ти курс

Зимна поправителна сесия – спец. Компютърно администриране на софтуерни приложения – 1-ви и 2-ри курс

Зимна поправителна сесия – спец. Телекомуникационни технологии и Безжични комуникации и разпръскване – 1-ви и 2-ри курс

icon 1Изпитна сесия

– специалност “Мениджмънт и информационни технологии в телекомуникациите и пощите”

– специалност “Компютърно администриране на софтуерни приложения”

Зимна поправителна сесия – спец. Софтуерно проектиране – 1-ви и 2-ри курс

Зимна поправителна сесия – спец. Мениджмънт и информационни технологии в телекомуникациите и пощите – 4-ти курс

Зимна изпитна сесия – редовно обучение / магистри – спец. Управление на услуги – 1-ви и 2-ри курс

icon 1Изпитна сесия

Изтегли файла

 

 

icon 1Изпитна сесия

– Зимна изпитна сесия – Магистри – спец. Информационни технологии – 1-ви и 2-ри курс

– Зимна изпитна сесия – Магистри – спец. Мобилни комуникации и интернет – 1-ви и 2-ри курс

Успеваемост на студентите

 

 

АКАДЕМИЧНИ НАСТАВНИЦИ в катедра „Информационни технологии“ за специалности:

1. КАСП – 1,2 и 3 курс ОКС „ Професионален Бакалавър“ – доц. д-р Иван Иванов;

2. СП – 1,2 и 3 курс ОКС „ Професионален Бакалавър“ – доц. д-р Павлина Радойска;

3. КСВТ – 1 и 2 курс ОКС „ Професионален Бакалавър“ – проф. д. ик.н Христо Иванов;

4. ИТ – 1 курс ОКС „Магистър“- доц. д-р Красимира Иванова – координатор;

5. ИТ – 2 курс ОКС „Магистър“- проф. д-р Красимир Марков – координатор.

 

АКАДЕМИЧНИ НАСТАВНИЦИ в катедра „Телекомуникации“ за специалности:

1. БК – 1 курс ОКС „ Професионален Бакалавър“ – ас. д-р инж. Джихан Менсеидов;

2. ТТ и БКР – 2 курс ОКС „ Професионален Бакалавър“ – доц. д-р инж. Валери Гочев;

3. ТТ – 3 курс – ОКС „ Професионален Бакалавър“ – доц. д-р инж. Григор Михайлов;

4. БКР – 3 курс – ОКС „ Професионален Бакалавър“ – доц. д-р инж. Красимир Марков;

5. МКИ – 1 и 2 курс ОКС „Магистър“- проф. дтн инж. Димитър Радев – координатор.

 

АКАДЕМИЧНИ НАСТАВНИЦИ в катедра „ Мениджмънт в съобщенията“ за специалности:

1. МИТТП – 1 курс ОКС „ Професионален Бакалавър“- гл. ас. д-р Анна Оцетова;

2. МИТТП – 2 курс ОКС „ Професионален Бакалавър“- гл. ас. д-р Димитър Колев;

3. МИТТП – 3 курс ОКС „ Професионален Бакалавър“- гл. ас. д-р Гергана Димчева;

4. УУ – 1 и 2 курс ОКС „Магистър“ – гл. ас. Гергана Димчева – координатор;

5. СЛ – 1 и 2 курс ОКС „Магистър“ – тех. сътрудник Лучия Младенова – координатор.