Дипломни работи / държавен изпит

Уважаеми студенти, представяме ви необходимите документи по процедурата за предаване на дипломни работи в ОКС “Бакалавър” и ОКС “Магистър”.

Заглавна страница БАКАЛАВЪР

Заглавна страница МАГИСТЪР

Процедура БАКАЛАВЪР

Процедура МАГИСТЪР