Дипломни работи / държавен изпит

Уважаеми студенти,

Информираме Ви за датите за провеждане на ОНЛАЙ ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ за ОКС “Професионален бакалавър”, редовна сесия, както следва:

Защитите за специалност “Мениджмънт и информационни технологии в телекомуникациите и пощите” ще се проведат на 25 юни /четвъртък/ 2020 г. от 10.00 часа в платформата Zoom.

Датите за провеждане на ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ за ОКС “Професионален бакалавър”, редовна сесия, както следва:

Изпитът по специалност “Мениджмънт и информационни технологии в телекомуникациите и пощите” ще се проведе на 23 юни /вторник/ 2020 г. от 9.00 часа в зала 303.

Изпитът по специалност “Безжични комуникации и разпръскване” ще се проведе на 24 юни /сряда/ от 9.00 часа в зали 303, 304 и 305.

Изпитът по специалност “Телекомуникационни технологии” ще се проведе на 24 юни /сряда/ от 9.00 часа в зали 303, 304 и 305.

Съгласно мерките за предотвратяване на зараза с COVID-19, СТУДЕНТИТЕ СЛЕДВА ДА НЕ СА ПОВЕЧЕ ОТ ДЕВЕТ ЧОВЕКА В ЗАЛА, НА РАЗСТОЯНИЕ ОТ 1,5 МЕТРА ЕДИН ОТ ДРУГ, С МАСКИ.

Датите за провеждане на ОНЛАЙН ЗАЩИТИ НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ за ОКС “Магистър”, както следва:

Изпитът по специалност “Мобилни комуникации и интернет” ще се проведе на 25 юни /четвъртък/ от 10.30 часа в платофрмата Zoom.

Изпитът по специалност “Управление на услуги” ще се проведе на 25 юни /четвъртък/ от 10.45 часа в платофрмата Zoom.

Изпитът по специалност “Смарт лидерство” ще се проведе на 25 юни /четвъртък/ от 12.00 часа в платофрмата Zoom.

 

Представяме Ви необходимите документи по процедурата за предаване на дипломни работи в ОКС “Бакалавър” и ОКС “Магистър”.

Заглавна страница БАКАЛАВЪР

Заглавна страница МАГИСТЪР

Процедура БАКАЛАВЪР

Процедура МАГИСТЪР