Учебни планове

ОКС „Професионален бакалавър“ – I-ви курс

Специалност „Безжични комуникации“

s4
1 семестър – 15 седмици

No Дисциплина ECTS кредити
Задължителни дисциплини
1 Инженерна математика 1 5
2 Операционни системи 5
3 Компютърни архитектури 5
4 Електроника 5
5 Физическа култура 0
Избираема дисциплина 5
1 Материали и електронни компоненти
2 Основи на информационните технологии
3 Основи на сигурността
Факултативна дисциплина 5
1 Английски език 1
2 Немски език 1
Общо задължителни ангажименти за 1 – ви семестър: 30

blue line 1

s4
2 семестър – 15 седмици

No Дисциплина ECTS кредити
Задължителни дисциплини
1 Инженерна математика 2 5
2 Системи за управление на бази от данни 5
3 Основи на програмирането 5
4 Мрежи и протоколи 1 5
5 Физическа култура 0
Избираема дисциплина 5
1 Основи на електротехниката
2 Практикум по информационни технологии
3 Е-мениджмънт при кризи
Факултативна дисциплина 5
1 Английски език 2
2 Немски език 2
Общо задължителни ангажименти за 2 – ри семестър: 30

blue line 1

s4
3 семестър – 15 седмици

No Дисциплина ECTS кредити
Задължителни дисциплини
1 Сигнали и системи 5
2 Мрежи и протоколи 2 5
3 Основи на Windows 5
Избираема дисциплина 5
1 Основи на икономиката
2 Дигитална икономика
Избираема дисциплина 5
1 Основи на телекомуникациите
2 Абстрактни структури
3 Кибер заплахи и кибер кризи
Избираема дисциплина 0
1 Физическа култура
Факултативна дисциплина 5
1 Английски език 3
2 Немски език 3
Общо задължителни ангажименти за 3 – ти семестър: 30

blue line 1

s4
4 семестър – 15 седмици

No Дисциплина ECTS кредити
Задължителни дисциплини
1 Компютърно проектиране 5
2 Език за управление на бази от данни 5
3 ОС Linux 5
Избираема дисциплина 5
1 Основи на мениджмънтa
2 Корпоративна социална отговорност
Избираема дисциплина 5
1 Цифрова обработка на сигнали
2 Облачни технологии
3 Информационно-технологична сигурност
Избираема дисциплина 5
1 Оптични мрежи
2 Обектно-ориентирано програмиране
3 Стандарти за информационна сигурност
Избираема дисциплина 0
1 Физическа култура
Общо задължителни ангажименти за 4 – ти семестър: 30

blue line 1

s4
5 семестър – 15 седмици

No Дисциплина ECTS кредити
Задължителни дисциплини
1 Радиокомуникационни мрежи 5
2 Безжични терминални устройства 5
3 Микропроцесори в радиочестотни устройства 5
4 Мултимедийни технологии 5
5 Презентационни и комуникативни умения 5
Избираема дисциплина 5
1 Защита на безжични мрежи
2 Технически системи за сигурност
Общо задължителни ангажименти за 5 – ти семестър: 30

blue line 1

s4
6 семестър – 10 седмици

No Дисциплина ECTS кредити
Задължителни дисциплини
1 Сензори и сензорни мрежи 5
2 5G мрежи 5
3 Сателитни и навигационни комуникации 5
4 Практикум по радиочестотни устройства 5
Общо задължителни ангажименти за 6 – ти семестър: 20
Допломиране
Държавен изпит 10

blue line 1

Специалност „Софтуерно проектиране“

s4
1 семестър – 15 седмици

No Дисциплина ECTS кредити
Задължителни дисциплини
1 Инженерна математика 1 5
2 Операционни системи 5
3 Компютърни архитектури 5
4 Електроника 5
5 Физическа култура 0
Избираема дисциплина 5
1 Материали и електронни компоненти
2 Основи на информационните технологии
3 Основи на сигурността
Факултативна дисциплина 5
1 Английски език 1
2 Немски език 1
Общо задължителни ангажименти за 1 – ви семестър: 30

blue line 1

s4
2 семестър – 15 седмици

No Дисциплина ECTS кредити
Задължителни дисциплини
1 Инженерна математика 2 5
2 Системи за управление на бази от данни 5
3 Основи на програмирането 5
4 Мрежи и протоколи 1 5
5 Физическа култура 0
Избираема дисциплина 5
1 Основи на електротехниката
2 Практикум по информационни технологии
3 Е-мениджмънт при кризи
Факултативна дисциплина 5
1 Английски език 2
2 Немски език 2
Общо задължителни ангажименти за 2 – ри семестър: 30

blue line 1

s4
3 семестър – 15 седмици

No Дисциплина ECTS кредити
Задължителни дисциплини
1 Сигнали и системи 5
2 Мрежи и протоколи 2 5
3 Основи на Windows 5
Избираема дисциплина 5
1 Основи на икономиката
2 Дигитална икономика
Избираема дисциплина 5
1 Основи на телекомуникациите
2 Абстрактни структури
3 Кибер заплахи и кибер кризи
Избираема дисциплина 0
1 Физическа култура
Факултативна дисциплина 5
1 Английски език 3
2 Немски език 3
Общо задължителни ангажименти за 3 – ти семестър: 30

blue line 1

s4
4 семестър – 15 седмици

No Дисциплина ECTS кредити
Задължителни дисциплини
1 Компютърно проектиране 5
2 Език за управление на бази от данни 5
3 ОС Linux 5
Избираема дисциплина 5
1 Основи на мениджмънтa
2 Корпоративна социална отговорност
Избираема дисциплина 5
1 Цифрова обработка на сигнали
2 Облачни технологии
3 Информационно-технологична сигурност
Избираема дисциплина 5
1 Оптични мрежи
2 Обектно-ориентирано програмиране
3 Стандарти за информационна сигурност
Избираема дисциплина 0
1 Физическа култура
Общо задължителни ангажименти за 4 – ти семестър: 30

blue line 1

s4
5 семестър – 15 седмици

No Дисциплина ECTS кредити
Задължителни дисциплини
1 Алгоритми и структури от данни 5
2 Мултимедийни технологии 5
3 Практикум по програмиране 1 5
4 Практикум по бази данни 1 5
5 Презентационни и комуникативни умения 5
Избираема дисциплина 5
1 Процеси в информационните технологии (ITIL)
2 Администриране на Linux
Общо задължителни ангажименти за 5 – ти семестър: 30

blue line 1

s4
6 семестър – 10 седмици

No Дисциплина ECTS кредити
Задължителни дисциплини
1 Изкуствен интелект 5
2 Практикум по програмиране 2 5
3 Практикум по бази данни 2 5
Избираема дисциплина 5
1 Осигуряване на качеството на софтуера
2 Компютърно зрение и добавена реалност
Общо задължителни ангажименти за 6 – ти семестър: 20
Допломиране
Държавен изпит 10

blue line 1

Специалност „Киберсигурност на високите технологии“

s4
1 семестър – 15 седмици

No Дисциплина ECTS кредити
Задължителни дисциплини
1 Инженерна математика 1 5
2 Операционни системи 5
3 Компютърни архитектури 5
4 Електроника 5
5 Физическа култура 0
Избираема дисциплина 5
1 Материали и електронни компоненти
2 Основи на информационните технологии
3 Основи на сигурността
Факултативна дисциплина 5
1 Английски език 1
2 Немски език 1
Общо задължителни ангажименти за 1 – ви семестър: 30

blue line 1

s4
2 семестър – 15 седмици

No Дисциплина ECTS кредити
Задължителни дисциплини
1 Инженерна математика 2 5
2 Системи за управление на бази от данни 5
3 Основи на програмирането 5
4 Мрежи и протоколи 1 5
5 Физическа култура 0
Избираема дисциплина 5
1 Основи на електротехниката
2 Практикум по информационни технологии
3 Е-мениджмънт при кризи
Факултативна дисциплина 5
1 Английски език 2
2 Немски език 2
Общо задължителни ангажименти за 2 – ри семестър: 30

blue line 1

s4
3 семестър – 15 седмици

No Дисциплина ECTS кредити
Задължителни дисциплини
1 Сигнали и системи 5
2 Мрежи и протоколи 2 5
3 Основи на Windows 5
Избираема дисциплина 5
1 Основи на икономиката
2 Дигитална икономика
Избираема дисциплина 5
1 Основи на телекомуникациите
2 Абстрактни структури
3 Кибер заплахи и кибер кризи
Избираема дисциплина 0
1 Физическа култура
Факултативна дисциплина 5
1 Английски език 3
2 Немски език 3
Общо задължителни ангажименти за 3 – ти семестър: 30

blue line 1

s4
4 семестър – 15 седмици

No Дисциплина ECTS кредити
Задължителни дисциплини
1 Компютърно проектиране 5
2 Език за управление на бази от данни 5
3 ОС Linux 5
Избираема дисциплина 5
1 Основи на мениджмънтa
2 Корпоративна социална отговорност
Избираема дисциплина 5
1 Цифрова обработка на сигнали
2 Облачни технологии
3 Информационно-технологична сигурност
Избираема дисциплина 5
1 Оптични мрежи
2 Обектно-ориентирано програмиране
3 Стандарти за информационна сигурност
Избираема дисциплина 0
1 Физическа култура
Общо задължителни ангажименти за 4 – ти семестър: 30

blue line 1

s4
5 семестър – 15 седмици

No Дисциплина ECTS кредити
Задължителни дисциплини
1 Приложна криптография 5
2 Сигнално охранителна техника 5
3 Фалшивите новини и противодействие 5
4 Мултимедийни технологии 5
5 Презентационни и комуникативни умения 5
Избираема дисциплина 5
1 Защита на безжични мрежи
2 Технически системи за сигурност
Общо задължителни ангажименти за 5 – ти семестър: 30

blue line 1

s4
6 семестър – 10 седмици

No Дисциплина ECTS кредити
Задължителни дисциплини
1 Изкуствен интелект 5
2 Политики за сигурност 5
3 Информационна сигурност 5
Избираема дисциплина 5
1 Системи за видео наблюдение
2 Системи за контрол на достъпа
Общо задължителни ангажименти за 6 – ти семестър: 20
Допломиране
Държавен изпит 10

blue line 1

Специалност „Компютърно администриране на софтуерни приложения“

s4
1 семестър – 15 седмици

No Дисциплина ECTS кредити
Задължителни дисциплини
1 Инженерна математика 1 5
2 Операционни системи 5
3 Компютърни архитектури 5
4 Електроника 5
5 Физическа култура 0
Избираема дисциплина 5
1 Материали и електронни компоненти
2 Основи на информационните технологии
3 Основи на сигурността
Факултативна дисциплина 5
1 Английски език 1
2 Немски език 1
Общо задължителни ангажименти за 1 – ви семестър: 30

blue line 1

s4
2 семестър – 15 седмици

No Дисциплина ECTS кредити
Задължителни дисциплини
1 Инженерна математика 2 5
2 Системи за управление на бази от данни 5
3 Основи на програмирането 5
4 Мрежи и протоколи 1 5
5 Физическа култура 0
Избираема дисциплина 5
1 Основи на електротехниката
2 Практикум по информационни технологии
3 Е-мениджмънт при кризи
Факултативна дисциплина 5
1 Английски език 2
2 Немски език 2
Общо задължителни ангажименти за 2 – ри семестър: 30

blue line 1

s4
3 семестър – 15 седмици

No Дисциплина ECTS кредити
Задължителни дисциплини
1 Сигнали и системи 5
2 Мрежи и протоколи 2 5
3 Основи на Windows 5
Избираема дисциплина 5
1 Основи на икономиката
2 Дигитална икономика
Избираема дисциплина 5
1 Основи на телекомуникациите
2 Абстрактни структури
3 Кибер заплахи и кибер кризи
Избираема дисциплина 0
1 Физическа култура
Факултативна дисциплина 5
1 Английски език 3
2 Немски език 3
Общо задължителни ангажименти за 3 – ти семестър: 30

blue line 1

s4
4 семестър – 15 седмици

No Дисциплина ECTS кредити
Задължителни дисциплини
1 Компютърно проектиране 5
2 Език за управление на бази от данни 5
3 ОС Linux 5
Избираема дисциплина 5
1 Основи на мениджмънтa
2 Корпоративна социална отговорност
Избираема дисциплина 5
1 Цифрова обработка на сигнали
2 Облачни технологии
3 Информационно-технологична сигурност
Избираема дисциплина 5
1 Оптични мрежи
2 Обектно-ориентирано програмиране
3 Стандарти за информационна сигурност
Избираема дисциплина 0
1 Физическа култура
Общо задължителни ангажименти за 4 – ти семестър: 30

blue line 1

s4
5 семестър – 15 седмици

No Дисциплина ECTS кредити
Задължителни дисциплини
1 Системи за архивиране на данни 5
2 Системи за откриване на атаки и прокси 5
3 Балансиране на мрежово натоварване 5
4 Мултимедийни технологии 5
5 Презентационни и комуникативни умения 5
Избираема дисциплина 5
1 Процеси в информационните технологии (ITIL)
2 Администриране на Linux
Общо задължителни ангажименти за 5 – ти семестър: 30

blue line 1

s4
6 семестър – 10 седмици

No Дисциплина ECTS кредити
Задължителни дисциплини
1 Защитни стени 5
2 Софтуерни решения за предаване на съобщения 5
3 Администриране на уеб-сървъри 5
4 Практики и инструменти за автоматизиране на софтуерни приложения 5
Общо задължителни ангажименти за 6 – ти семестър: 20
Допломиране
Държавен изпит 10

blue line 1

ОКС „Професионален бакалавър“ – II-ри и III-ти курс

Специалност „Компютърно администриране на софтуерни приложения“

s4
1 семестър – 15 седмици

No Дисциплина ECTS кредити
Задължителни дисциплини
1 Инженерна математика 1 5
2 Операционни системи 5
3 Основи на информатиката 5
4 Електроника 5
5 Компютърни архитектури 0
6 Английски език 1 5
Общо задължителни ангажименти за 1 – ви семестър: 30

blue line 1

s4
2 семестър – 15 седмици

No Дисциплина ECTS кредити
Задължителни дисциплини
1 Инженерна математика 2 5
2 Бази от данни (СУБД) 5
3 ОС Linux 5
4 Компютърни мрежи и протоколи 1 (CCNA) 5
5 Основи на програмирането 5
6 Английски език 2 5
Общо задължителни ангажименти за 2 – ри семестър: 30

blue line 1

s4
3 семестър – 15 седмици

No Дисциплина ECTS кредити
Задължителни дисциплини
1 Компютърни мрежи и протоколи 2 6
2 Обектно-ориентирано програмиране 6
3 Администриране на Windows (Active directory, Hyper-V) 4.5
4 Мрежи за съхраняване на информация – SAN (Storage) 4.5
5 Език за управление на данни SQL 4.5
6 Английски език 3 4.5
Общо задължителни ангажименти за 3 – ти семестър: 30

blue line 1

s4
4 семестър – 15 седмици

No Дисциплина ECTS кредити
Задължителни дисциплини
1 Системи за архивиране на данни – Backup 4.5
2 Администриране на Oracle бази данни 1 6
3 Администриране на уеб-сървъри 6
4 Администриране на Linux 4.5
5 Мрежово програмиране 4.5
6 Английски език 4 4.5
Общо задължителни ангажименти за 4 – ти семестър: 30

blue line 1

s4
5 семестър – 15 седмици

No Дисциплина ECTS кредити
Задължителни дисциплини
1 Процеси в информационните технологии – ITIL 6
2 Презентационни и комуникативни умения 6
3 Семестриален проект 6
Задължително избираеми дисциплини (Блок А – Уеб администриране)
1 Сървър за приложения Websphere 6
2 Сървър за приложения Weblogic 1 6
Задължително избираеми дисциплини (Блок Б – Мрежово администриране)
1 Рутери и комутатори 6
2 Балансиране на мрежово натоварване 6
Задължително избираеми дисциплини (Блок В – Бази данни )
1 Администриране на Oracle бази данни 2 6
2 Администриране на Microsoft бази данни (MS SQL) 6
Общо задължителни ангажименти за 5 – ти семестър: 30

blue line 1

s4
6 семестър – 10 седмици

No Дисциплина ECTS кредити
Задължителни дисциплини
1 Семестриален проект 5
Общо задължителни ангажименти за 6 – ти семестър: 20
Задължително избираеми дисциплини (Блок А – Уеб администриране)
1 Сървър за приложения Weblogic 2 5
2 Софтуерни решения за предаване на съобщения (MQ) 5
3 Kaталoжни сървъри за автентификация (LDAP) 5
Задължително избираеми дисциплини (Блок Б – Мрежово администриране)
1 Защитни стени 5
2 Системи за предотвратяване на атаки и прокси (Proxy) 5
3 Криптографска защита на информацията 5
Задължително избираеми дисциплини (Блок В – Бази данни )
1 Администриране на Oracle бази данни 3 5
2 Системи за управление на големи масиви от данни 5
3 Решения за висока надеждност на Oracle БД 5
Общо задължителни ангажименти за 6 – ти семестър: 20
Държавен изпит/Дипломна защита 10

blue line 1

Специалност „Софтуерно проектиране“

s4
1 семестър – 15 седмици

No Дисциплина ECTS кредити
Задължителни дисциплини
1 Въведение в специалността 3
2 Инженерна математика 1 5
3 Операционни системи 5
4 Основи на програмирането 4
5 Основи на информационните технологии 4
6 Компютърни архитектури 5
Задължително избираема дисциплина 4
1 Чужд език 1
Задължителна факултативна дисциплина 0
1 Физическа култура
Общо задължителни ангажименти за 1 – ви семестър: 30

blue line 1

s4
2 семестър – 15 седмици

No Дисциплина ECTS кредити
Задължителни дисциплини
1 Инженерна математика 2 5
2 Компютърни мрежи и протоколи 1 5
3 Практикум по програмиране 9
4 Практикум по информационни технологии 7
Задължително избираема дисциплина 4
1 Чужд език 2
Задължителна факултативна дисциплина 0
1 Физическа култура
Общо задължителни ангажименти за 2 – ри семестър: 30

blue line 1

s4
3 семестър – 15 седмици

No Дисциплина ECTS кредити
Задължителни дисциплини
1 Инженерна математика 3 5
2 Компютърни мрежи и протоколи 2 5
3 ОС Linux 5
4 Бази данни 4
5 Практикум по бази данни 1 5
6 Курсов проект по презентационни умения 2
Задължително избираема дисциплина 4
1 Чужд език 3
Задължителна факултативна дисциплина 0
1 Физическа култура
Общо задължителни ангажименти за 3 – ти семестър: 30

blue line 1

s4
4 семестър – 15 седмици

No Дисциплина ECTS кредити
Задължителни дисциплини
1 Компютърно проектиране 4
2 Език за управление на бази от данни 4
3 ОС Linux 4
4 ОС Linux 4
5 ОС Linux 5
6 ОС Linux 5
Задължително избираема дисциплина 4
1 Чужд език 4
Задължителна факултативна дисциплина 0
1 Физическа култура
Общо задължителни ангажименти за 4 – ти семестър: 30

blue line 1

s4
5 семестър – 15 седмици

No Дисциплина ECTS кредити
Задължителни дисциплини
1 Облачни технологии 6
2 Системи за откриване на атаки и прокси 6
3 Основи на икономиката 5
4 Практикум по обектно – ориентирано програмиране 6
5 Семестриален проект 3
Задължително избираема дисциплина (1 от 2 дисциплини) 4
1 Основи на компютърната графика
2 Алгоритми и структури от данни
Задължителна факултативна дисциплина 0
1 Физическа култура
Общо задължителни ангажименти за 5 – ти семестър: 30

blue line 1

s4
6 семестър – 10 седмици

No Дисциплина ECTS кредити
Задължителни дисциплини
1 Защитни стени 5
2 Процеси в информационните технологии (ITIL) 5
3 Организационно поведение 5
Задължително избираема дисциплина (1 от 2 дисциплини) 5
1 Изкуствен интелект
2 Компютърно зрение и добавена реалност
Задължителна факултативна дисциплина 0
1 Физическа култура
Общо задължителни ангажименти за 6 – ти семестър: 20
Държавен изпит /Дипломна защита 10

blue line 1

Специалност „Телекомуникационни технологии“

s4
1 семестър – 15 седмици

No Дисциплина ECTS кредити
Задължителни дисциплини
1 Висша математика 1 7.5
2 Основи на електротехниката 5
3 Основи на информатиката 5
4 Физика 5
5 Програмиране 5
6 Чужд език 1 2.5
Общо задължителни ангажименти за 1 – ви семестър: 30

blue line 1

s4
2 семестър – 15 седмици

No Дисциплина ECTS кредити
Задължителни дисциплини
1 Висша математика 2 7.5
2 Схемотехника 5
3 Материали и електронни компоненти 5
4 Компютърни архитектури 5
5 Чужд език 2 2.5
Избираеми дисциплини (1 от 3 дисциплини) 5
1 Икономика
2 Основи на правото и регулиране на съобщенията
3 Маркетинг
Общо задължителни ангажименти за 2 – ри семестър: 30

blue line 1

s4
3 семестър – 15 седмици

No Дисциплина ECTS кредити
Задължителни дисциплини
1 Сигнали и системи 6
2 Основи на безжичните комуникации 6
3 Информационни технологии 6
4 Токозахранващи устройства 6
5 Бази от данни в телекомуникациите 6
Общо задължителни ангажименти за 3 – ти семестър: 30

blue line 1

s4
4 семестър – 15 седмици

No Дисциплина ECTS кредити
Задължителни дисциплини
1 Комутация и мултиплексиране 6
2 Цифрова обработка на сигнали 6
3 Оптични и кабелни системи 6
4 Измервания в телекомуникациите 6
5 Аудио и видеотехнологии 6
Общо задължителни ангажименти за 4 – ти семестър: 30

blue line 1

s4
5 семестър – 15 седмици

No Дисциплина ECTS кредити
Задължителни дисциплини
1 Безжични преносни системи 6
2 Телекомуникационни протоколи 6
3 Експлоатация на телекомуникационни системи 3
4 Безжични телекомуникационни системи и устройства 6
Избираеми дисциплини (1 от 2 дисциплини) 6
1 Мултимедийни технологии
2 Географски информационни системи
3 Семестриален проект 3
Общо задължителни ангажименти за 5 – ти семестър: 30

blue line 1

s4
6 семестър – 10 седмици

No Дисциплина ECTS кредити
Задължителни дисциплини
1 Информационна и мрежова сигурност 4
2 Сензори 4
Избираеми дисциплини (1 от 2 дисциплини) 4
1 Сигнално – охранителна техника
2 Мобилни устройства
Избираеми дисциплини (1 от 2 дисциплини) 4
1 Телекомуникационни терминали и абонатен достъп
2 Технологии за изпитване на мобилни устройства
Избираеми дисциплини (1 от 2 дисциплини) 4
1 Сателитни навигационни системи
2 Експлоатация на мобилни устройства
Общо задължителни ангажименти за 6 – ти семестър: 20
Дипломиране 10
Държавен изпит
Дипломно проектиране и защита

blue line 1

Специалност „Безжични комуникации и разпръскване“

s4
1 семестър – 15 седмици

No Дисциплина ECTS кредити
Задължителни дисциплини
1 Висша математика 1 7.5
2 Основи на електротехниката 5
3 Основи на информатиката 5
4 Физика 5
5 Програмиране 5
6 Чужд език 1 2.5
Общо задължителни ангажименти за 1 – ви семестър: 30

blue line 1

s4
2 семестър – 15 седмици

No Дисциплина ECTS кредити
Задължителни дисциплини
1 Висша математика 2 7.5
2 Схемотехника 5
3 Материали и електронни компоненти 5
4 Компютърни архитектури 5
5 Чужд език 2 2.5
Избираеми дисциплини (1 от 3 дисциплини)
1 Икономика 5
2 Основи на правото и регулиране на съобщенията 5
3 Маркетинг 5
Общо задължителни ангажименти за 2 – ри семестър: 30

blue line 1

s4
3 семестър – 15 седмици

No Дисциплина ECTS кредити
Задължителни дисциплини
1 Сигнали и системи 6
2 Основи на безжичните комуникации 6
3 Информационни технологии 6
4 Токозахранващи устройства 6
5 Бази от данни в телекомуникациите 6
Общо задължителни ангажименти за 3 – ти семестър: 30

blue line 1

s4
4 семестър – 15 седмици

No Дисциплина ECTS кредити
Задължителни дисциплини
1 Комутация и мултиплексиране 6
2 Цифрова обработка на сигнали 6
3 Оптични и кабелни системи 6
4 Измервания в телекомуникациите 6
5 Аудио и видеотехнологии 6
Общо задължителни ангажименти за 4 – ти семестър: 30

blue line 1

s4
5 семестър – 15 седмици

No Дисциплина ECTS кредити
Задължителни дисциплини
1 Цифрова телевизия 6
2 Разпространение на електромагнитни вълни 6
3 Аудио системи 6
4 Семестриален проект 3
Избираеми дисциплини (1 от 2 дисциплини) 6
1 Съвременни приложения на безжичните комуникации 3
2 Микровълнови измервания 3
Общо задължителни ангажименти за 5 – ти семестър: 30

blue line 1

s4
6 семестър – 10 седмици

No Дисциплина ECTS кредити
Задължителни дисциплини
1 Радиосистеми 4
2 Видео технологии 4
3 Антени и микровълнови устройства 4
4 Сателитни и мобилни комуникации 4
5 Широколентови комуникационни системи 4
Общо задължителни ангажименти за 6 – ти семестър: 20
Държавен изпит 10
Дипломна защита 10

blue line 1

Специалност „Киберсигурност на високите технологии“

s4
1 семестър – 15 седмици

No Дисциплина ECTS кредити
Задължителни дисциплини
1 Инженерна математика 1 6
2 Основи на информационните технологии 3
3 Основи на програмирането 3
4 Компютърни архитектури 6
5 Електронни компоненти и схемотехника 6
Избираема дисциплина (1 от 2 дисциплини) 3
1 Операционни системи
2 Основи на сигурността
Факултативна дисциплина (1 от 2 дисциплини) 3
1 Английски език 1
2 Немски език 1
Факултативна дисциплина 0
1 Физическа култура
Общо задължителни ангажименти за 1 – ви семестър: 30

blue line 1

s4
2 семестър – 15 седмици

No Дисциплина ECTS кредити
Задължителни дисциплини
1 Инженерна математика 2 6
2 Сигнали и системи 6
3 Практикум по програмиране и информационни технологии 6
4 Е-мениджмънт при кризи 6
Избираема дисциплина (1 от 2 дисциплини) 3
1 Основи на управлението
2 ОС Linux
Факултативна дисциплина (1 от 2 дисциплини) 3
1 Английски език 2
2 Немски език 2
Факултативна дисциплина 0
1 Физическа култура
Общо задължителни ангажименти за 2 – ри семестър: 30

blue line 1

s4
3 семестър – 15 седмици

No Дисциплина ECTS кредити
Задължителни дисциплини
1 Преносни среди 6
2 Бази от данни 6
3 Компютърни мрежи и протоколи 6
4 Кибер кризи и кибер заплахи 6
Избираема дисциплина (1 от 2 дисциплини) 3
1 Администриране на Linux
2 Радиокомуникационна техника
Факултативна дисциплина (1 от 2 дисциплини) 3
1 Английски език 3
2 Немски език 3
Факултативна дисциплина 0
1 Физическа култура
Общо задължителни ангажименти за 3 – ти семестър: 30

blue line 1

s4
4 семестър – 15 седмици

No Дисциплина ECTS кредити
Задължителни дисциплини
1 Интернет комуникации 6
2 Информационно-технологична сигурност 6
3 Презентационни умения 3
4 Видео технологии 3
5 Невронни мрежи в автоматизираните системи 3
Избираема дисциплина (1 от 2 дисциплини) 3
1 Основи на икономиката
2 Въведение в икономическите теории
Избираема дисциплина (1 от 2 дисциплини) 3
1 Управление на човешките ресурси в сектор “Сигурност”
2 Предприемачество и бизнес
Факултативна дисциплина (1 от 2 дисциплини) 3
1 Английски език 4
2 Немски език 4
Факултативна дисциплина 0
1 Физическа култура
Общо задължителни ангажименти за 4 – ти семестър: 30

blue line 1

s4
5 семестър – 15 седмици

No Дисциплина ECTS кредити
Задължителни дисциплини
1 Стандарти за информационна сигурност 6
2 Сигнално охранителна техника 6
3 Технология на културно-информационната сигурност 5
4 Приложна криптография 5
5 Семестриален проект 3
Избираема дисциплина (1 от 2 дисциплини) 5
1 Защита на безжични мрежи
2 Технически системи за сигурност
Факултативна дисциплина 0
1 Физическа култура
Общо задължителни ангажименти за 5 – ти семестър: 30

blue line 1

s4
6 семестър – 10 седмици

No Дисциплина ECTS кредити
Задължителни дисциплини
1 Информационна сигурност 4
2 Политики за сигурност 4
3 Защита на класифицираната информация 4
4 Защита на личните данни 4
Избираема дисциплина (1 от 2 дисциплини) 4
1 Системи за видео наблюдение
2 Системи за контрол на достъпа
Факултативна дисциплина 0
1 Физическа култура 4
Общо задължителни ангажименти за 6 – ти семестър: 20
Дипломиране
Държавен изпит/Дипломна защита 10

blue line 1

ОКС „Професионален бакалавър“

Мениджмънт и информационни технологии в телекомуникациите и пощите

s4
1 семестър – 00 седмици

No Дисциплина ECTS кредити
1 Социална психология 5
2 Висша математика 7.5
3 Основи на информатиката 5
4 Основи на електрониката 5
5 Микроикономика 5
6 Чужд език 1 2.5
Общо задължителни ангажименти за 1 – ви семестър: 30

blue line 1

s4
2 семестър – 00 седмици

No Дисциплина ECTS кредити
1 Математически методи в икономиката 7.5
2 Компютърни архитектури 5
3 Макроикономика 5
4 Основи на правото 5
5 Основи на телекомуникациите 5
6 Чужд език 2 2.5
Общо задължителни ангажименти за 2 – ри семестър: 30

blue line 1

s4
3 семестър – 00 седмици

No Дисциплина ECTS кредити
1 Бизнес статистика 6
2 Информационни технологии и бази от данни 6
3 Организация на пощенските услуги 6
4 Търговско право 6
5 Организация на телекомуникационните услуги 6
Общо задължителни ангажименти за 3 – ти семестър: 30

blue line 1

s4
4 семестър – 00 седмици

No Дисциплина ECTS кредити
1 Основи на управлението 6
2 Икономика на съобщенията 6
3 Основи на маркетинга 6
4 Логистика в съобщенията 6
5 Бизнес комуникации 6
Общо задължителни ангажименти за 4 – ти семестър: 30

blue line 1

s4
5 семестър – 00 седмици

No Дисциплина ECTS кредити
1 Фирмено управление 5
2 Планиране и анализ на стопанската дейност в съобщенията 5
3 Управление на човешките ресурси 4
4 Счетоводство на предприятието 4
5 Семестриален проект 2
Общо задължителни ангажименти за 5 – ти семестър: 20

blue line 1

s4
6 семестър – 00 седмици

No Дисциплина ECTS кредити
1 Управленски информационни системи 4
2 Е- бизнес 4
No Избираеми дисциплина ( 1 от 3 дисциплини)
1 Информационни технологии за административни дейности 4
2 Електронни икономическо документи 4
No Избираеми дисциплина ( 1 от 3 дисциплини)
1 Телекомуникационни и пощенски пазари 4
2 Управление и регулиране на телекомуникациите и пощите 4
No Избираеми дисциплина ( 1 от 3 дисциплини)
1 Електронни финансово-счетоводни технологии 4
2 Логистика на куриерските услуги 4
Общо задължителни ангажименти за 6 – ти семестър: 20

blue line 1

ОКС „Бакалавър“ – проект

Мениджмънт в телекомуникациите и пощите - в проект

s4
1 семестър – 15 седмици

Задължителни

No Дисциплина ECTS кредити
1 АНАЛИТИЧНА МИКРОИКОНОМИКА 6
2 ОСНОВИ НА УПРАВЛЕНИЕТО – I ЧАСТ 6
3 ОСНОВИ НА ПРАВОТО 6

Факултативни

No Дисциплина ECTS кредити
1 ЧУЖД ЕЗИК 1 3

Избираеми

No Дисциплина ECTS кредити
1 ВИСША МАТЕМАТИКА 6
2 МАТЕМАТИЧЕСКИ МЕТОДИ В ИКОНОМИКАТА 6

Факултативни

No Дисциплина ECTS кредити
1 БИЗНЕС СТАТИСТИКА 3
2 СТАТИСТИЧЕСКИ МЕТОДИ В УПРАВЛЕНИЕТО 3

Факултативна

No Дисциплина ECTS кредити
1 ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА 1 0
s4

2 семестър – 15 седмици

Задължителни

No Дисциплина ECTS кредити
1 ДИНАМИЧНА МАКРОИКОНОМИКА 6
2 ОСНОВИ НА УПРАВЛЕНИЕТО – II ЧАСТ 6
3 ОСНОВИ НА ОПЕРАЦИОННОТО УПРАВЛЕНИЕ 6

Факултативни

No Дисциплина ECTS кредити
1 ЧУЖД ЕЗИК 2 3

Избираеми

No Дисциплина ECTS кредити
1 БИЗНЕС ИНФОРМАТИКА 6
2 БИЗНЕС ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ 6

Факултативни

No Дисциплина ECTS кредити
1 ОСНОВИ НА ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ 3
2 МЕСТНО УПРАВЛЕНИЕ И САМОУПРАВЛЕНИЕ 3

Факултативна

No Дисциплина ECTS кредити
1 ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА 2 0
s4
3 семестър – 15 седмици

Задължителни

No Дисциплина ECTS кредити
1 ИКОНОМИКА НА СЪОБЩЕНИЯТА 6
2 КОНВЕНЦИОНАЛНО И ДИГИТАЛНО ФИРМЕНО УПРАВЛЕНИЕ 6
3 КОНВЕНЦИОНАЛЕН И ДИГИТАЛЕН МАРКЕТИНГ 3
4 УПРАВЛЕНИЕ НА БИЗНЕС ПРОЦЕСИ 3

Факултативни

No Дисциплина ECTS кредити
1 ЧУЖД ЕЗИК 3 3

Избираеми

No Дисциплина ECTS кредити
1 ОСНОВИ НА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИТЕ 6
2 МРЕЖИ ЗА МОБИЛНИ КОМУНИКАЦИИ 6

Факултативни

No Дисциплина ECTS кредити
1 АУТСОРСИНГ В СЪОБЩЕНИЯТА 3
2 КРАУДСОРСИНГ В СЪОБЩЕНИЯТА 3

Факултативна

No Дисциплина ECTS кредити
1 ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА 3 0

Телекомуникационни технологии

s4
1 семестър – 15 седмици

No Дисциплина ECTS кредити
Задължителни дисциплини
1 Инженерна математика 1 5
2 Операционни системи 5
3 Компютърни архитектури 5
4 Електроника 5
5 Физическа култура 0
Избираема дисциплина 5
1 Материали и електронни компоненти
2 Основи на информационните технологии
3 Основи на сигурността
Факултативна дисциплина 5
1 Английски език 1
2 Немски език 1
Общо задължителни ангажименти за 1 – ви семестър: 30

blue line 1

s4
2 семестър – 15 седмици

No Дисциплина ECTS кредити
Задължителни дисциплини
1 Инженерна математика 2 5
2 Системи за управление на бази от данни 5
3 Основи на програмирането 5
4 Мрежи и протоколи 1 5
5 Физическа култура 0
Избираема дисциплина 5
1 Основи на електротехниката
2 Практикум по информационни технологии
3 Е-мениджмънт при кризи
Факултативна дисциплина 5
1 Английски език 2
2 Немски език 2
Общо задължителни ангажименти за 2 – ри семестър: 30

blue line 1

s4
3 семестър – 15 седмици

No Дисциплина ECTS кредити
Задължителни дисциплини
1 Сигнали и системи 5
2 Мрежи и протоколи 2 5
3 Основи на Windows 5
Избираема дисциплина 5
1 Основи на икономиката
2 Дигитална икономика
Избираема дисциплина 5
1 Основи на телекомуникациите
2 Абстрактни структури
3 Кибер заплахи и кибер кризи
Избираема дисциплина 0
1 Физическа култура
Факултативна дисциплина 5
1 Английски език 3
2 Немски език 3
Общо задължителни ангажименти за 3 – ти семестър: 30

blue line 1

s4
4 семестър – 15 седмици

No Дисциплина ECTS кредити
Задължителни дисциплини
1 Компютърно проектиране 5
2 Език за управление на бази от данни 5
3 ОС Linux 5
Избираема дисциплина 5
1 Основи на мениджмънта
2 Корпоративна социална отговорност
Избираема дисциплина 5
1 Цифрова обработка на сигнали
2 Облачни технологии
3 Информационно-технологична сигурност
Избираема дисциплина 5
1 Оптични мрежи
2 Обектно-ориентирано програмиране
3 Стандарти за информационна сигурност
Избираема дисциплина 0
1 Физическа култура
Общо задължителни ангажименти за 4 – ти семестър: 30

blue line 1

s4
5 семестър – 15 седмици

No Дисциплина ECTS кредити
Задължителни дисциплини
1 Радиокомуникационни мрежи 5
2 Безжични терминални устройства 5
3 Микропроцесори в радиочестотни устройства 5
4 Мултимедийни технологии 5
5 Презентационни и комуникативни умения 5
Избираема дисциплина 5
1 Защита на безжични мрежи
2 Технически системи за сигурност
Общо задължителни ангажименти за 5 – ти семестър: 30

blue line 1

s4
6 семестър – 15 седмици

No Дисциплина ECTS кредити
Задължителни дисциплини
1 Изкуствен интелект 5
2 Сензори и сензорни мрежи 5
3 5G мрежи 5
4 Информационна сигурност 5
5 Сателитни и навигационни комуникации 5
6 Практикум по радиочестотни устройства 5
Общо задължителни ангажименти за 6 – ти семестър: 30

blue line 1

s4
7 семестър – 15 седмици

No Дисциплина ECTS кредити
Задължителни дисциплини
1 Телетрафично проектиране 6
2 Корпоративни мрежи 6
3 Софтуер за мобилни приложения 6
4 Практикум по програмиране 6
Избираема дисциплина 6
1 Управление на бизнес процеси
2 Бизнес анализи
Общо задължителни ангажименти за 7 – ти семестър: 30

blue line 1

s4
8 семестър – 10 седмици

No Дисциплина ECTS кредити
Задължителни дисциплини
1 Интернет на нещата 5
2 Практикум по облачни технологии 5
3 Защита на цифрови телевизионни системи 5
Избираема дисциплина 5
1 Организационно поведение
2 Работа в екип
Общо задължителни ангажименти за 8 – ми семестър: 20
Дипломиране
Държавен изпит/Дипломна защита 10

blue line 1

Компютърни технологии

s4
1 семестър – 15 седмици

No Дисциплина ECTS кредити
Задължителни дисциплини
1 Инженерна математика 1 5
2 Операционни системи 5
3 Компютърни архитектури 5
4 Електроника 5
5 Физическа култура 0
Избираема дисциплина 5
1 Материали и електронни компоненти
2 Основи на информационните технологии
3 Основи на сигурността
Факултативна дисциплина 5
1 Английски език 1
2 Немски език 1
Общо задължителни ангажименти за 1 – ви семестър: 30

blue line 1

s4
2 семестър – 15 седмици

No Дисциплина ECTS кредити
Задължителни дисциплини
1 Инженерна математика 2 5
2 Системи за управление на бази от данни 5
3 Основи на програмирането 5
4 Мрежи и протоколи 1 5
5 Физическа култура 0
Избираема дисциплина 5
1 Основи на електротехниката
2 Практикум по информационни технологии
3 Е-мениджмънт при кризи
Факултативна дисциплина 5
1 Английски език 2
2 Немски език 2
Общо задължителни ангажименти за 2 – ри семестър: 30

blue line 1

s4
3 семестър – 15 седмици

No Дисциплина ECTS кредити
Задължителни дисциплини
1 Сигнали и системи 5
2 Мрежи и протоколи 2 5
3 Основи на Windows 5
Избираема дисциплина 5
1 Основи на икономиката
2 Дигитална икономика
Избираема дисциплина 5
1 Основи на телекомуникациите
2 Абстрактни структури
3 Кибер заплахи и кибер кризи
Избираема дисциплина 0
1 Физическа култура
Факултативна дисциплина 5
1 Английски език 3
2 Немски език 3
Общо задължителни ангажименти за 3 – ти семестър: 30

blue line 1

s4
4 семестър – 15 седмици

No Дисциплина ECTS кредити
Задължителни дисциплини
1 Компютърно проектиране 5
2 Език за управление на бази от данни 5
3 ОС Linux 5
Избираема дисциплина 5
1 Основи на мениджмънта
2 Корпоративна социална отговорност
Избираема дисциплина 5
1 Цифрова обработка на сигнали
2 Облачни технологии
3 Информационно-технологична сигурност
Избираема дисциплина 5
1 Оптични мрежи
2 Обектно-ориентирано програмиране
3 Стандарти за информационна сигурност
Избираема дисциплина 0
1 Физическа култура
Общо задължителни ангажименти за 4 – ти семестър: 30

blue line 1

s4
5 семестър – 15 седмици

No Дисциплина ECTS кредити
Задължителни дисциплини
1 Алгоритми и структури от данни 5
2 Мултимедийни технологии 5
3 Практикум по програмиране 1 5
4 Практикум по бази данни 1 5
5 Презентационни и комуникативни умения 5
Избираема дисциплина 5
1 Процеси в информационните технологии (ITIL)
2 Администриране на Linux
Общо задължителни ангажименти за 5 – ти семестър: 30

blue line 1

s4
6 семестър – 15 седмици

No Дисциплина ECTS кредити
Задължителни дисциплини
1 Изкуствен интелект 5
2 Модели и методи на софтуерното проектиране 5
3 Практикум по програмиране 2 5
4 Практикум по бази данни 2 5
Избираема дисциплина 5
1 Осигуряване на качеството на софтуера
2 Администриране на уеб-сървъри
Избираема дисциплина 5
1 Компютърно зрение и добавена реалност
2 Балансиране на мрежово натоварване
Общо задължителни ангажименти за 6 – ти семестър: 30

blue line 1

s4
7 семестър – 15 седмици

No Дисциплина ECTS кредити
Задължителни дисциплини
1 Системи за управление на големи масиви от данни 6
2 Софтуер за мобилни приложения 6
Избираема дисциплина 6
1 Софтуерни архитектури
2 Сървър за приложения Weblogic 1
Избираема дисциплина 6
1 Теория на компилаторите
2 Защитни стени
Избираема дисциплина 6
1 Графови бази от данни
2 Дизайн на потребителски интерфейси
Общо задължителни ангажименти за 7 – ти семестър: 30

blue line 1

s4
8 семестър – 10 седмици

No Дисциплина ECTS кредити
Задължителни дисциплини
1 Практикум по облачни технологии 5
Избираема дисциплина 5
1 Автоматизирано тестване на софтуер
2 Сървър за приложения Weblogic 2
Избираема дисциплина 5
1 Поддръжка и управление на софтуерни системи
2 Системи за предотвратяване на атаки и прокси
Избираема дисциплина 5
1 Организационно поведение
2 Работа в екип
Общо задължителни ангажименти за 8 – ми семестър: 20
Дипломиране
Държавен изпит/Дипломна защита 10

blue line 1

Специалност „Киберсигурност на комуникационните технологии“

s4
1 семестър – 15 седмици

No Дисциплина ECTS кредити
Задължителни дисциплини
1 Инженерна математика 1 5
2 Операционни системи 5
3 Компютърни архитектури 5
4 Електроника 5
5 Физическа култура 0
Избираема дисциплина 5
1 Материали и електронни компоненти
2 Основи на информационните технологии
3 Основи на сигурността
Факултативна дисциплина 5
1 Английски език 1
2 Немски език 1
Общо задължителни ангажименти за 1 – ви семестър: 30

blue line 1

s4
2 семестър – 15 седмици

No Дисциплина ECTS кредити
Задължителни дисциплини
1 Инженерна математика 2 5
2 Системи за управление на бази от данни 5
3 Основи на програмирането 5
4 Мрежи и протоколи 1 5
5 Физическа култура 0
Избираема дисциплина 5
1 Основи на електротехниката
2 Практикум по информационни технологии
3 Е-мениджмънт при кризи
Факултативна дисциплина 5
1 Английски език 2
2 Немски език 2
Общо задължителни ангажименти за 2 – ри семестър: 30

blue line 1

s4
3 семестър – 15 седмици

No Дисциплина ECTS кредити
Задължителни дисциплини
1 Сигнали и системи 5
2 Мрежи и протоколи 2 5
3 Основи на Windows 5
Избираема дисциплина 5
1 Основи на икономиката
2 Дигитална икономика
Избираема дисциплина 5
1 Основи на телекомуникациите
2 Абстрактни структури
3 Кибер заплахи и кибер кризи
Избираема дисциплина 0
1 Физическа култура
Факултативна дисциплина 5
1 Английски език 3
2 Немски език 3
Общо задължителни ангажименти за 3 – ти семестър: 30

blue line 1

s4
4 семестър – 15 седмици

No Дисциплина ECTS кредити
Задължителни дисциплини
1 Компютърно проектиране 5
2 Език за управление на бази от данни 5
3 ОС Linux 5
Избираема дисциплина 5
1 Основи на мениджмънта
2 Корпоративна социална отговорност
Избираема дисциплина 5
1 Цифрова обработка на сигнали
2 Облачни технологии
3 Информационно-технологична сигурност
Избираема дисциплина 5
1 Оптични мрежи
2 Обектно-ориентирано програмиране
3 Стандарти за информационна сигурност
Избираема дисциплина 0
1 Физическа култура
Общо задължителни ангажименти за 4 – ти семестър: 30

blue line 1

s4
5 семестър – 15 седмици

No Дисциплина ECTS кредити
Задължителни дисциплини
1 Приложна криптография 5
2 Сигнално охранителна техника 5
3 Фалшивите новини и противодействие 5
4 Мултимедийни технологии 5
5 Презентационни и комуникативни умения 5
Избираема дисциплина 5
1 Защита на безжични мрежи
2 Технически системи за сигурност
Общо задължителни ангажименти за 5 – ти семестър: 30

blue line 1

s4
6 семестър – 15 седмици

No Дисциплина ECTS кредити
Задължителни дисциплини
1 Изкуствен интелект 5
2 Политики за сигурност 5
3 Информационна сигурност 5
4 Сигурност на електронните карти за разплащане 5
5 Защита на информацията при Е-търговия 5
Избираема дисциплина 5
1 Системи за видео наблюдение
2 Системи за контрол на достъпа
Общо задължителни ангажименти за 6 – ти семестър: 30

blue line 1

s4
7 семестър – 15 седмици

No Дисциплина ECTS кредити
Задължителни дисциплини
1 Телетрафично проектиране 6
2 Информационни фондове и защита на класифицираната информация 6
3 Защита на личните данни 6
4 Корпоративни мрежи 6
Избираема дисциплина 6
1 Профилактика на кибер сигурноста
2 Защита на електронните транзакции
Общо задължителни ангажименти за 7 – ти семестър: 30

blue line 1

s4
8 семестър – 10 седмици

No Дисциплина ECTS кредити
Задължителни дисциплини
1 Защита на цифрови телевизионни системи 5
2 Дигитални разследвания и доказателства 5
3 Кибер престъпност и общество 5
4 Защитни стени 5
Общо задължителни ангажименти за 8 – ми семестър: 20
Дипломиране
Държавен изпит/Дипломна защита 10

blue line 1

ОКС „Магистър“

Специалност „Мобилни комуникации и Интернет“

s4
1 семестър – 15 седмици

No Дисциплина ECTS кредити
1 Мрежови инфраструктури 6
2 Технологии за радиодостъп 6
3 Телетрафично проектиране 6
4 Широколентови и оптични мрежи 6
5 Шумоустойчиво кодиране и защита на информацията 6
Общо задължителни ангажименти за 1 – ви семестър: 30

blue line 1

s4
2 семестър – 15 седмици

No Дисциплина ECTS кредити
1 Съвременни бази от данни 6
2 Интернет комуникации 6
3 Архитектури и интерфейси на клетъчните мрежи 6
4 Съвременни мултимедийни технологии 4,5
No Избираеми дисциплина ( 1 от 2 дисциплини) 4,5
1 Системна и мрежова сигурност
2 Технологии и системи за комутация
Курсов проект по Телетрафично проектиране 3
Общо задължителни ангажименти за 2 – ри семестър: 30

blue line 1

s4
3 семестър – 15 седмици

No Дисциплина ECTS кредити
1 Мултимедийни комуникации в Интернет 6
2 Безжични мрежи 6
3 Архитектури на услуги 6
4 Цифрово радиоразпръскване 4,5
No Избираеми дисциплина ( 1 от 2 дисциплини) 4,5
1 Качество на обслужване в комуникационни мрежи
2 Сателитни и навигационни системи
Курсов проект 3
Общо задължителни ангажименти за 3 – ти семестър: 30

blue line 1

s4
4 семестър – 10 седмици

No Дисциплина ECTS кредити
1 Интернет на нещата 4
2 Kлетъчни мобилни системи от следващо поколение 4
No Избираеми дисциплина ( 1 от 2 дисциплини) 2
1 Управление на проекти
2 Управление и регулиране на телекомуникациите
No Избираеми дисциплина ( 1 от 2 дисциплини) 3
1 Софтуерно дефинирани мрежи
2 Когнитивно радио
Курсов проект 2
Общо задължителни ангажименти за 4 – ти семестър: 15
Дипломиране
Дипломно проектиране и защита 10

blue line 1

Специалност „Информационни технологии“

s4
1 семестър – 15 седмици

No Дисциплина ECTS кредити
1 Мрежови инфраструктури 6
2 Дискретни структури и теория на автоматите 6
3 Проектиране на алгоритми 6
4 Програмиране на Java 6
5 Софтуерно инженерство 6
Общо задължителни ангажименти за 1 – ви семестър: 30

blue line 1

s4
3 семестър – 15 седмици

No Дисциплина ECTS кредити
1 Мултимедийни комуникации в Интернет 6
2 Проектиране на потребителски интерфейс 6
3 Паралелни изчисления 6
4 Осигуряване на качество на софтуера 4,5
No Избираеми дисциплина ( 1 от 2 дисциплини) 4,5
1 Онтологии и семантични мрежи
2 Ориентирани към услугата архитектури
Курсов проект 3
Общо задължителни ангажименти за 3 – ти семестър: 30

blue line 1

s4
4 семестър – 10 седмици

No Дисциплина ECTS кредити
1 Интернет на нещата 4
2 Приложна криптография 4
No Избираеми дисциплина ( 1 от 2 дисциплини) 3
1 Извличане на знания от големи бази данни
2 Електронен бизнес
No Избираеми дисциплина ( 1 от 2 дисциплини) 2
1 Евристични изчислителни методи
2 Методи за извличане на информация
Курсов проект 2
Общо задължителни ангажименти за 4 – ти семестър: 15
Дипломиране
Дипломно проектиране и защита 10

blue line 1

Специалност „Информационни технологии“ за 1-ви курс 2020/21 г.“

Специалност „Управление на услуги“

s4
1 семестър – 15 седмици

No Дисциплина ECTS кредити
1 Иконометрия 6
2 Операционен мениджмънт 6
3 Маркетинг на услуги 6
4 Предприемачество и малък бизнес 6
5 Интернет услуги 6
Общо задължителни ангажименти за 1 – ви семестър:  30

blue line 1

s4
2 семестър – 15 седмици

No Дисциплина ECTS кредити
1 Информационно обслужване при услугите 6
2 Изследване на развитието 6
3 Иновационен мениджмънт 6
4 Европейски комуникации и интеграция 4,5
No Избираеми дисциплина ( 1 от 2 дисциплини) 4,5
1 Управленско счетоводство
2 Организационно поведение
Курсов проект по Иновационен мениджмънт 3
Общо задължителни ангажименти за 2 – ри семестър:  30

blue line 1

s4
3 семестър – 15 седмици

No Дисциплина ECTS кредити
1 Управленски стандарти  6
2 Бизнес анализи 6
3 Европейски програми и проекти 6
4 Управление на проекти 4,5
No Избираеми дисциплина ( 1 от 2 дисциплини) 4,5
1 Законодателство в сектора на услугите
2 Кибер-сигурност
Курсов проект по Управление на проекти 3
Общо задължителни ангажименти за 3 – ти семестър:  30

blue line 1

s4
4 семестър – 10 седмици

No Дисциплина ECTS кредити
1 Стратегическо управление на услугите 5
2 Управление на бизнес процеси 4
No Избираеми дисциплина ( 1 от 2 дисциплини) 4
1 Интелектуална собственост
2 Електронен маркетинг 
3 Електронна търговия
Курсов проект  2
Общо задължителни ангажименти за 4 – ти семестър:  15
Дипломиране
Дипломно проектиране и защита 10

blue line 1

Специалност „Управление на услуги“ - 1 година

Специалност „Управление на услуги“ - 1.5 години

Специалност „Управление на услуги“ - 2 години

Специалност „Смарт лидерство“ - 1 година

s4
1 семестър – 15 седмици

No Дисциплина ECTS кредити
1 Лидерски управленски стилове 6
2 Бизнес лидерство 6
3 Управление на инвестиционни проекти 3
4 Проектен мениджмънт, лидерство и конкурентоспособност 3
5 Пазарно лидерство и бранд 3
6 Новаторство и креативност 3
Избираеми дисциплини (1 от 2 дисциплини) 3
1.1 Човешки ресурси и тимбилдинг
1.2 Системи за управление на качеството
Избираеми дисциплини (1 от 2 дисциплини) 3
2.1 Интелектуална собственост
2.2 Управление на промяната
Общо задължителни ангажименти за 1 – ви семестър:  30

blue line 1

s4
2 семестър – 10 седмици

No Дисциплина ECTS кредити
1 Лидерски стратегии  3
2 Бизнес анализи 3
3 Комуникационни стратегии и преговори 3
4 Лидерски мениджмънт – практика в процеса на обучение 3
No Избираеми дисциплина ( 1 от 3 дисциплини) 3
1.1 Психология на лидерството
1.2 Лидерство и власт в бизнес организацията
 1.3 Екипно взаимодействие
Общо задължителни ангажименти за 2 – ри семестър:  15
Дипломиране
Дипломно проектиране и защита 15

blue line 1

Специалност „Смарт лидерство“ - 1,5 година

s4
1 семестър – 15 седмици

No Дисциплина ECTS кредити
1 Основи на управлението 6
2 Микроикономика 6
3 Макроикономика 6
4 Предприемачество и малък бизнес 6
5 Маркетинг 6
Общо задължителни ангажименти за 1 – ви семестър:  30

blue line 1

s4
2 семестър – 15 седмици

No Дисциплина ECTS кредити
1 Лидерски управленски стилове 6
2 Бизнес лидерство 6
3 Управление на инвестиционни проекти 3
4 Проектен мениджмънт, лидерство и конкурентоспособност 3
5 Пазарно лидерство и бранд 3
6 Новаторство и креативност 3
Избираеми дисциплини (1 от 2 дисциплини) 3
1.1 Човешки ресурси и тимбилдинг
1.2 Системи за управление на качеството
Избираеми дисциплини (1 от 2 дисциплини) 3
2.1 Интелектуална собственост
2.2 Управление на промяната
Общо задължителни ангажименти за 1 – ви семестър:  30

blue line 1

s4
3 семестър – 10 седмици

No Дисциплина ECTS кредити
1 Лидерски стратегии  3
2 Бизнес анализи 3
3 Комуникационни стратегии и преговори 3
4 Лидерски мениджмънт – практика в процеса на обучение 3
No Избираеми дисциплина ( 1 от 3 дисциплини) 3
1.1 Психология на лидерството
1.2 Лидерство и власт в бизнес организацията
 1.3 Екипно взаимодействие
Общо задължителни ангажименти за 2 – ри семестър:  15
Дипломиране
Дипломно проектиране и защита 15

blue line 1

Специалност „Смарт лидерство“ - 2 години