Еразъм +

languages-erasmus

Информация Селектиране Кандидатстване Условия за участие Признаване Конкурси

Ние сме активен участник в процеса на създаване на Европейска образователна система провъзгласен в Болонската Декларация.

Erasmus Charter For Higher Education, 2014-2020

Erasmus Politici Statement, 2014-2020

575px-London_Big_Ben_Phone_boxЕРАЗЪМ или ЕРАЗМУС (ЕuRopean Community Action Scheme for the Mobility of University Students) е програма на Европейския съюз в областта на висшето образование, създадена през 1987 г. Първоначално идеята е осъществена в програма “Сократ”, а от 2007 г. е основна част на новата интегрирана програма “Учене през целия живот” (LLP – Lifelong Learning Programme).

От 2014 г. програмата прераства в интегрираната програма Erasmus+ и обединява преобладаващата част от дейностите, които бяха част от LLP.

В програма ЕРАЗЪМ+ участват университети от общо 33 страни – всички 28 страни членки на Европейския съюз, страните от Европейската асоциация за свободна търговия (Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария) и Турция като страна в процес на преговори за присъединяване към ЕС.

Програмата предлага възможности за индивидуална мобилност на студенти, преподаватели и служители на висшите училища за участие в учебния процес в университети на страните от ЕС.
Програма ЕРАЗЪМ+ обхваща четири основни децентрализирани дейности:

  1. Мобилност, която включва:
  •     Студентска мобилност с цел обучение.
  •     Студентска мобилност с цел практика.
  •     Преподавателска мобилност с цел преподаване.
  •     Мобилност на преподавателския и административния състав с цел обучение.
  1. Интензивни програми ЕРАЗЪМ +.
  2. Интензивни езикови курсове ЕРАЗЪМ +.
  3. Подготвителни визити.

Мобилността по програмата се осъществява на основата на сключени двустранни ЕРАЗЪМ споразумения между ВУТП и университети-партньори. В споразуменията са конкретизирани основните параметри на мобилността – брой на договорените места за мобилност за всяка от участващите институции, поотделно за студенти, за преподаватели и представители на администрацията; научните области, в които ще се извършва обучението или преподаването; продължителността на периода за обучение или преподаване и др.

erasmus+logoПрeди реализиране на студентска мобилност или мобилност на персонала, изпращащата и приемащата организация подписват заедно със студентите/персонала споразумение за обучение (Learning Agreement)/споразумение за мобилност (Mobility Agreement).

CQjHjDFUAAAV29d 30.09.14 NO REPRO FEE The University of Limerick welcomes the largest cohort of International Students in its history with 2,500 students representing over 100 countries attending the University, who are estimated to contribute in the region of Û19million to the mid west region. The Û19million figure is based on student spending estimates of between Û7,000 and Û12,000 in one year and does not include tuition fees paid to the University of Limerick. Josephine Page, Director, International Education Division said: ÒInternational students make a very significance impact to our region in terms of our economy, tourism but also in the cultural links built which will continue for years to come.Ó Officially welcoming the students to UL, Professor Don Barry, President said: "UL is proud of its long tradition in welcoming visiting students to Limerick. We have one of the largest Erasmus exchange programmes in Ireland; we have been welcoming study abroad students for the past 20 years and have made many academic links and partnerships with universities right across the globeÓ. Picture: Alan Place. valigia-768x510