Правила

Правилник за устройството и дейността на Висше училище по телекомуникации и пощи (ПУД)

s40001

blue line 1
0002

blue line 1
0003

blue line 1
0004

blue line 1
0005

blue line 1
0006

blue line 1
0007

blue line 1
0008

blue line 1
0009

blue line 1
0010

blue line 1
0011

blue line 1
0012

blue line 1
0013

blue line 1
0014

blue line 1
0015

blue line 1
0016

blue line 1
0017

blue line 1
0018

blue line 1
0019

blue line 1
0020

blue line 1
0021

blue line 1
0022

blue line 1
0023

blue line 1
0024

blue line 1
0025

blue line 1
0026

blue line 1
0027

blue line 1
0028

blue line 1
0029

blue line 1
0030

blue line 1
0031

blue line 1
0032

blue line 1
0033

blue line 1
0034

blue line 1
0035

blue line 1
0036

blue line 1
0037

blue line 1
0038

blue line 1
0039

blue line 1
0040

blue line 1
0041

blue line 1
0042

blue line 1
0043

blue line 1
0044

blue line 1
0045

blue line 1
0046

blue line 1
0047

blue line 1
0048

blue line 1
0049

blue line 1
0050

blue line 1
0051

blue line 1
0052

blue line 1
0053

blue line 10054blue line 1

Правила за отпускане на стипендии във ВУТП

s4

0058
blue line 1
0059
blue line 1
0060
blue line 1
0061
blue line 1
0062
blue line 1
0063
blue line 1
0064
blue line 1
0065
blue line 1
0066
blue line 1
0067
blue line 1
0068
blue line 1
0069
blue line 1

Правила за приемане на студенти във ВУТП за ОКС Професионален бакалавър

s4

0070
blue line 1
0071
blue line 1
0072
blue line 1
0073
blue line 1
0074
blue line 1
0075
blue line 1
0076
blue line 1
0077
blue line 1
0078
blue line 1
0079
blue line 1
0080
blue line 1
0081
blue line 1

Правила за приемане на студенти във ВУТП за ОКС Магистри

s4

0082
blue line 1
0083
blue line 1
0084
blue line 1
0085
blue line 1

back arrowНазад