Извънредна изпитна сесия

В периода от 23 март до 03 април 2020 г. ще се проведе извънредна изпитна сесия само за студентите от ОКС „Професионален бакалавър“ и ОКС „Магистър“, имащи право на дипломиране през учебната 2019/2020 година, както и за отчислените студенти с невзети изпити, обхващащи всички дисциплини по учебен план за съответните специалности. Студентите договарят лично датата, часа и формата на on-line изпита, ако дисциплината позволява това. В случай на невъзможност да се свържат със съответния преподавател по мейл, студентите могат да се обръщат на m.penkova@utp.bg за съдействие

Written by