НА ВНИМАНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ!

Във връзка със заповед на Ректора на ВУТП № 3-72/26.03.2020 г. и в изпълнение на заповед на Министъра на здравеопазването на Република България, административният състав на ВУТП преминава към принудителна дистанционна работа в домашна среда при следния присъствен график на територията на ВУТП:

Учебен отдел:

понеделник, четвъртък и петък от 8:30-17:00 часа

Каса:

всеки четвъртък от 8:30-17:00 часа

Таксите за студентски общежития ще се внасят в четвъртък в касата на ВУТП от 8:30-17:00 часа.

Онлайн консултации и отговори на въпроси, свързани с организацията на учебния процес и административното обслужване, можете да получите всеки вторник и четвъртък от 17:00 до 18:00 часа на https://us04web.zoom.us/j/5994123850

И по всяко време на мейл: m.penkova@utp.bg, 0888793781

Written by