НА ВНИМАНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ОТ 3 КУРС ОТНОСНО ДЪРЖАВНИТЕ ИЗПИТИ

Уважаеми дипломанти,

Във връзка с провеждането на държавните изпити на 23 и 24.06.2020 г., моля да попълните следната бланка  и да я изпратите на адрес: diutp@mail.bg

На база на попълнената бланка ще дадем достъп в elearning.utp.bg  на дипломантите до разработените теми за държавен изпит.

Обръщам внимание, че това няма да отмени необходимостта от проверка и подпис на картоните с оценки и лични данни, което ще се извърши във факултетна канцелария на ВУТП в периода 01.06.-12.06.2020 г.

Written by