ВУТП присъедини РУ “Ангел Кънчев” към мрежата си от партньори за хибридно сътрудничество

На съвместна среща между ректора на Висшето училище по телекомуникации и пощи, Проф. Миглена Темелкова и ректора на Русенски университет “Ангел Кънчев”, Проф. Христо Белоев, беше направена поредната стъпка към утвърждаването на двете учебни заведения сред лидерите в образованието. Цел на партньорството е сътрудничество и съвместна работа за надграждане на авторитета и престижа на двете инситутции на национално и международно ниво.

Двустранното споразумение между ВУТП и РУ, дава ход за създаването на хибридни магистърски програми за увеличаване на компетенциите и конкурентоспособността на завършилите. Подобно начинание е революционно за българския образователен сектор. Планира се още и развитие на сътрудничеството в широк спектър от области, съвместни дейности и инициативи в областта на обучението, науката, изследванията и иновациите, както и в други области от взаимен интерес.

Меморандумът е част от политиката на ВУТП за интегриране в национални и международни университетски мрежи, за създаване на хибридни образователни продукти и за конкурентно имиджово позициониране на образователния пазар.

Written by