ВУТП и ТУ-Варна обявиха амбициозен нов проект

Ректорът на Висшеto училище по телекомуникации и пощи, проф. д-р Миглена Темелкова проведе среща с проф. д-р инж. Венцислав Вълчев – ректор на Техническия университет – Варна. Поводът за събитието, което се проведе на 17 юли беше подписване на споразумение за двустранно сътрудничество.

Със сключената договореност двете висши училища декларираха готовността си да провеждат съвместна образователна и научна работа с цел повишаване качеството на образованието и да дадат по-голям принос за развитието на българската наука и икономика. Съгласно споразумението двата ВУЗ-а заявиха готовността да си партнират, водени от разбирането, че за постигане на устойчиво икономическо и социално развитие е необходимо взаимодействие и партньорство между академичните среди, имащи желание да реализират съвместни действия, които да спомогнат за преодоляване на младежката безработица и недостига на квалифицирани кадри в ключови сектори.

Споразумението предвижда двата университета да си сътрудничат в дългосрочен план по отношение на академични, научни и приложни инициативи, които да насърчават съвместни участия на преподаватели и студенти в научноизследователски, научноприложни и образователни програми, финансирани на национално или международно ниво.Те ще насърчават обмена на знания, съвместни обучения, организиране на курсове за повишаване на квалификацията и преквалификация на преподаватели и изследователи.

“Общ хибриден образователен продукт в областта на управлението ще доведе до споделянето на ресурси, идеи и кадри между Висше училище по телекомуникации и пощи и Технически университет – Варна”, заяви ректорът на ВУТП, Проф. Темелкова. “Интегрирането на професионални направления в единна образователна концепция е новото предизвикателство, което вече втори месец провеждаме като целенасочена политика на Висше училище по телекомуникации и пощи. Опитът ни с ТУ – Варна е показателен, че въпреки близкия университетски профил който имат двете висши училища, можем да работим партньорски и да постигаме синергични резултати. След успешната реализация на миналогодишната Международна лятна академия за лидери, разбрахме, че можем да работим добре заедно, да си сътрудничим и обединяваме усилия в ползотворни образователни проекти и инициативи”, заключи Проф. Миглена Темелкова и пожела попътен вятър поредното съвместно начинание на двата ВУЗ-а.

Очаква се сключеното споразумение за сътрудничество между двата уважавани университета да подпомогне дългосрочното взаимодействие и координирането на усилията на техните академични колективи в полза на обществения интерес.

Written by