Продължаващо обучение

Image-1Списък на курсовете 

download-pdf

 

 

 

Допълнителна информация

  1. Курсовете се провеждат целогодишно т.е. при сформирането на една група от 12-15 курсиста.
  2. Курсовете са с изцяло практическа насоченост.
  3. Всеки курс е съставен по такъв начин, че да дава необходимите знания и умения без да се изискват някакви първоначални познания.
  4. Всеки курс завършва с издаването на сертификат.
  5. Курсовете се провеждат като вечерни т.е. от 18:00 часа., един или два пъти седмично по три часа.
  6. Програмата за провеждането на курсовете ще бъде съставена така, че да дава възможност при желание да се посещават/запишат повече от един курс.

Какво е необходимо за да се запишете в избраните курсове:

  1. Уверение от учебното заведение, че сте ученик/студент или копие на дипломата от последно завършеното образование.
  2. Заявление – попълва се на място във ВУТП.
  3. Документ за платена сума за обучение.

Записване за курсовете: гр. София, ул. Акад. Стефан Младенов 1 Висше Училище по Телекомуникации и Пощи ет. 1, Издателски център, Нели Манева или ет. 2, кабинет 202, Нели Манева

За повече информация: ет. 2, кабинет 207, Център за продължаващо обучение, ас. инж. Иван Иванов, e-mail:i.ivanov@utp.bg

Правилник за устройството и дейността на центъра за продължаващо и дистанционно обучение

IMG_4248-2 IMG_4244-3 IMG_4253-4 IMG_4256-5
Компютърни зали Компютърни зали Компютърни зали Компютърни зали