Класиране

Броят на местата за класиране се определя на основание утвърдения план от Министерския съвет по професионални направления и форми на обучение.

Класирането се извършва по реда на посочените специалности и форми на обучение така, както са попълнени в състезателния картон, в низходящ ред на състезателния бал.

Класирането се извършва поетапно в сроковете, обявени от Висше училище по телекомуникации и пощи в Календарен график за прием на студенти. Кандидатите сами следят обявените класирания и се записват в определените срокове.

Класираните кандидати, които не са се записали в определения срок или не са декларирали писмено желанието си за участие в следващо класиране, отпадат от следващото класиране.

При второ класиране се извършва цялостно прекласиране на кандидатите, в което не участват вече записалите се студенти, класирани по първа специалност.

Кандидатите лично се информират за резултатите от класирането. Класирането се обявява на Интернет страницата на Висше училище по телекомуникации и пощи.

 

Списък с класирани студенти:

КЛАСИРАНЕ за Управление на услуги (редовно вечерно) – общо: 7

Място на класиране Име Бал Дата
1  Цветанка Стойнева Захаринова Златкова 11.690 2017-10-05
2  Десислава Цанкова Янгънова 11.690 2017-10-05
3  Джемиле Али Биркова 11.340 2017-10-05
4  Диана  Дончева  Петкова 11.310 2017-10-05
5  Ирина Георгиева Матова Найденова 11.190 2017-10-05
6  Диана  Валериева Григорова 11.000 2017-10-05
7  Александра Любомирова Арсова 10.560 2017-10-05

КЛАСИРАНЕ за Управление на услуги (редовно платено) – общо: 8

Място на класиране Име Бал Дата
1  Айше Мустафова Узунова 10.440 2017-10-05
2  Ивелина Детелинова Хараланова 10.200 2017-10-05
3  Гергана Николова Кръстева 9.530 2017-10-05
4  Александра Тодорова Тодорова 9.410 2017-10-05
5  Анет Алексеева Давидова 8.250 2017-10-05
6  Марио Мургашев Дабанов 8.130 2017-10-05
7  Моника Рангелова Лазарова 8.070 2017-10-05
8  Даниела Данаилова Петкова 8.060 2017-10-05

КЛАСИРАНЕ за Смарт лидерство (редовно платено) – общо: 20

Място на класиране Име Бал Дата
1  ИВАНКА НИКОЛОВА ДИМИТРОВА 11.420 2017-10-05
2  Цветан Методиев Митов 11.320 2017-10-05
3  Виолета Александрова Милкова 10.630 2017-10-05
4  Станимира Любенова Янкова Божилова 10.360 2017-10-05
5  Крум Крумов Соколов 10.150 2017-10-05
6  АННА ЛЮБОМИРОВА ДАНОВА 10.060 2017-10-05
7  Валентина Георгиева Нанкова 9.940 2017-10-05
8  Валентин Валентинов Манов 9.630 2017-10-05
9  Кремена  Ангелова Допчева 9.630 2017-10-05
10  Катя Бориславова Комсийска 9.470 2017-10-05
11  София Георгиева Каньова 9.340 2017-10-05
12  Цветан Красимиров Вакарелски 9.160 2017-10-05
13  Таня Георгиева Ковачева 9.130 2017-10-05
14  Мая Кубратова Асенов 9.060 2017-10-05
15  Надя Стоянова Димитрова 8.720 2017-10-05
16  Галина Петрова  Крилчева 8.670 2017-10-05
17  Таня Светлинова Дамяновска 8.530 2017-10-05
18  Петя Петрова Миланова 8.220 2017-10-05
19  Милена Руменова Такиева 8.130 2017-10-05
20  Радостина Тодорова Рангелова 8.000 2017-10-05

КЛАСИРАНЕ за Мобилни комуникации и интернет (редовно вечерно) – общо: 30

Място на класиране Име Бал Дата
1  Валентин Йорданов Васев 11.570 2017-10-04
2  Кирил Красимиров Лазаров 11.410 2017-10-04
3  Симеон Георгиев Владимиров 11.350 2017-10-04
4  Радослав  Цветелинов Гоцов 11.240 2017-10-04
5  Димитър Сергеев Димитров 11.150 2017-10-04
6  Петър Михайлов Вълканов 11.060 2017-10-04
7  Иво Венциславов Бичкиджиев 10.500 2017-10-04
8  Кристиян  Любчов Симеонов 10.380 2017-10-04
9  Красимир Николов Гинков 9.910 2017-10-04
10  Радостин Александров Михайлов 9.710 2017-10-04
11  Стилиян  Силвиев Радев 9.470 2017-10-04
12  Мартин Мирославов Георгиев 9.440 2017-10-04
13  Нина Йорданова Методиева 9.310 2017-10-04
14  Лъчезар Василев Близнаков 9.250 2017-10-04
15  Николай Петров  Марков 9.120 2017-10-04
16  Васил Викторов Костадинов 9.120 2017-10-04
17  Николай  Иванов Николов 8.880 2017-10-04
18  Пламен Николов Шарлопов 8.760 2017-10-04
19  Мария Стоева Славчева 8.710 2017-10-04
20  Георги Величков Угринов 8.680 2017-10-04
21  Милко Александров Кованов 8.670 2017-10-04
22  Иван Мирчев Димитров 8.640 2017-10-04
23  Иво Николаев Колев 8.590 2017-10-04
24  Ралица Миладинова Миладинова 8.530 2017-10-04
25  Радостина Филипова  Такева 8.420 2017-10-04
26  Александър Александров Каменов 8.360 2017-10-04
27  Красимир Стоянов Иванов 8.290 2017-10-04
28  Явор Асенов Зарев 8.260 2017-10-04
29  Стефан Георгиев  Стефанов 8.260 2017-10-04
30  Илиян Първанов Иванов 8.240 2017-10-04

КЛАСИРАНЕ за Информационни технологии (редовно вечерно) – общо: 15

Място на класиране Име Бал Дата
1  Светослав Николаев Цветков 11.360 2017-10-04
2  Калоян Станимиров Станков 11.260 2017-10-04
3  Павел Петков Лозев 11.180 2017-10-04
4  Марио Паунов Паунов 11.150 2017-10-04
5  Бойко Бончев Гочев 11.150 2017-10-04
6  Владимир / Тодоров 11.030 2017-10-04
7  Евгени Николаев Кръстев 11.000 2017-10-04
8  Даниел Илиев Камбуров 10.910 2017-10-04
9  Ивелин Велинов Огнянов 10.740 2017-10-04
10  Дарко Николовски Николовски 10.500 2017-10-04
11  Йотко Ангелов Йотков 10.490 2017-10-04
12  Ралица Стилянова  Ефтимова 10.030 2017-10-04
13  Димитър Тошков Димитров 10.000 2017-10-04
14  Зоя Георгиева Иванова 9.940 2017-10-04
15  Карамфила Стефанова Денкова 9.790 2017-10-04