Важни дати

К А Л Е Н Д А Р Е Н Г Р А Ф И К

за провеждане на кандидатстудентска кампания за учебната 2020/2021 година

за образователно-квалификационната степен „Бакалавър“ и „Професионален бакалавър“

ВАЖНИ ДАТИ ЗА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ
за учебната 2020/2021 година
Кандидатстване – on line
Основен прием – приемане на документи
за професионални направления
5.3. „Комуникационна и компютърна техника“
3.7. „Администрация и управление“
до 30 юни 2020 г.
I –во класиране 01 юли 2020 г.
Записване на класираните студенти от 02 юли до 08 юли 2020 г. (5 работни дни)
Допълнителен прием – приемане на документи
за професионални направления
5.3. „Комуникационна и компютърна техника“
3.7. „Администрация и управление“
от 09 юли до 08 септември 2020 г.
II –ро класиране
III –то класиране
20 юли 2020 г.
09 септември 2020 г.
Записване на класираните студенти от 21 до 24 юли 2020 г.
10 и 11 септември 2020 г.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ:

Факултетна канцелария –02/862 10 34; 0882 43 18 72

admission@utp.bg тел. 0884 10 39 89

www.utp.bg