Класиране

paris

Подборът и класирането на студентите, взели участие в конкурс за мобилност с цел обучение през съответната учебна година, се извършват от селекционна комисия, назначена от Ректора на ВУТП.

Класирането се извършва на основата на комплексна оценка на кандидатите, отчитаща средния успех, степента на владеене на чуждия език, степента на съответствие на специалността на студента във ВУТП с научната област на местата, за които кандидатства, степента и курса на обучението.

Кандидатите, които не са участвали в мобилност по програмата, имат предимство пред тези, които вече са взели участие.

При подадени повече кандидатури от броя на договорените и заети места за мобилност, комисията оформя и обявява и допълнителен списък с резерви. Студентите от резервния списък могат да получат предложение за посочените от тях или други места за мобилност в случаите, когато има отказ от участие в мобилността на класирани студенти и сроковете за регистрация на чуждестранни ЕРАЗЪМ студенти в приемащите европейски университети не са изтекли.

Резултатите от класирането се обявяват в рамките на една седмица след приключване на срока на открития конкурс, като се публикуват на интернет сайта на ВУТП и пред сектор „Научно и образователно сътрудничество“.

erasmus+logoКласираните студенти участват задължително в среща за допълнителна информация и инструкции, която се провежда от сектор „Научно и образователно сътрудничество“ в срок до една седмица след обявяване на резултатите от конкурса.

Класираните и отказали се студенти ЗАДЪЛЖИТЕЛНО подават в сектор  „Научно и образователно сътрудничество  “Декларация за отказ от участие в мобилност”.

erasmus_1 maxresdefault erasmus-experience-braunschweig-germany-carine-52bc783ca45d0e32f9f6078ac071078c