Конкурси

Erasmus-students-1024x551-1405075654

Конкурси за подбор на студенти за участие в мобилност за обучение по програма „ЕРАЗЪМ+” се организират и провеждат от Център за „ Образователни и Научни“ проекти на ВУТП.

Център за „ Образователни и Научни“ проекти на ВУТП организира и извършва една основна селекционна процедура (конкурс), която се открива през месеците септември или октомври на всяка година.

Одобрените и класирани студенти избират и отразяват в подаваните документи съответния период на престой, съгласно договорените места с университетите от европейските страни. Студентите могат да кандидатстват и посочват до три университета, които съответстват на професионално им направление, специалност и на степента на обучението им във ВУТП.

Информация за провеждането на селекционна процедура за участие в студентска мобилност по програма „ЕРАЗЪМ+ се публикува на интернет сайта на ВУТП.

erasmus+logoКонкурсите се провеждат за утвърдените места за мобилност за съответната учебна година, финансирани от Националната агенция за България – Център за „ Образователни и Научни“ проекти на ВУТП.

csm_csm_START_TEASER_Erasmus_f7e9687596 images Aironi+Rugby+Training+Session+bG679s9E8CPm